หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

ลงทะเบียนล่วงหน้า

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Data

ลงทะเบียนล่วงหน้า

เพื่อรับส่วนลดพิเศษและรายละเอียดเพิ่มเติม

(เริ่ม 25 มิ.ย – 27 ส.ค. 2565)

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น

10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

ลงทะเบียนความสนใจ

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Data

ลงทะเบียนล่วงหน้า

เพื่อติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมในรุ่นต่อไป

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น

10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น 10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงานและตัดสินใจแบบ Data-Driven!

เปิดรับสมัครแล้ว

สมัครเรียนตอนนี้

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริงด้าน Data

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 มิ.ย. 2565

รับจำนวนจำกัดต่อรุ่น

(เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565)

หลักสูตร Data Analytics สุดเข้มข้น

10 สัปดาห์ อัปสกิลวิเคราะห์ข้อมูล

เปลี่ยนคุณให้ทำงาน และตัดสินใจแบบ Data-Driven!

(เริ่ม 25 มิ.ย – 27 ส.ค. 2565)

ทำความรู้จัก Data Analytics Bootcamp

ดูรีวิวจากผู้เรียนจริง
ดูรายละเอียดคอร์ส

รู้จัก DAB จากผู้เรียนจริง

Intensive Online Courses

Hands-On Activities

Guest Speakers

Capstone Project

เข้าใจ และทำงานกับ Data ได้ตั้งแต่รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผล

เพิ่มทักษะการคิดและแก้ไขปัญหาโดยใช้ Insights จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้

มีมุมมองใหม่ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน ผ่านการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์จริง

โดดเด่นกว่าใครในสายงาน และพร้อมก้าวสู่โอกาสทางสายงาน Data Analyst

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก Data Analytics Bootcamp (DAB)

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำโปรเจกต์

Upskill ด้วย Capstone Project

ออกแบบบทเรียนอย่างพิถีพิถัน ผ่านความรู้และประสบการณ์จริงของผู้สอน นำทีมโดยดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist ที่ Facebook HQ

ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

Hybrid & Flexible

หลักสูตร Hybrid เข้มข้น 10 สัปดาห์ ที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ความเข้าใจด้านข้อมูล จนถึงการวิเคราะห์หา Insights และสื่อสารข้อมูลด้วย Dashboard โดยคอร์สเรียนออนไลน์สามารถดูซ้ำได้จนเข้าใจ

ฝึกทักษะการวิเคราะห์ให้แข็งแรงขึ้นอีกขั้นด้วยโปรเจกต์ตามหัวข้อที่สนใจ หรือโจทย์จากองค์กรของคุณ ให้คุณพร้อมนำไปใช้งาน ต่อยอด และมีโปรเจกต์ใส่ Portfolio

เรียนรู้จากตัวจริงในวงการ Data

ลงทะเบียนความสนใจ

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำโปรเจกต์

Upskill ด้วย Capstone Project

ออกแบบบทเรียนอย่างพิถีพิถัน ผ่านความรู้และประสบการณ์จริงของผู้สอน นำทีมโดยดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล อดีต Data Scientist ที่ Facebook HQ

ติวเข้มโดยผู้เชี่ยวชาญ

ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

Hybrid & Flexible

หลักสูตร Hybrid เข้มข้น 10 สัปดาห์ ที่ปูพื้นฐานตั้งแต่ความเข้าใจด้านข้อมูล จนถึงการวิเคราะห์หา Insights และสื่อสารข้อมูลด้วย Dashboard โดยคอร์สเรียนออนไลน์สามารถดูซ้ำได้จนเข้าใจ

ฝึกทักษะการวิเคราะห์ให้แข็งแรงขึ้นอีกขั้นด้วยโปรเจกต์ตามหัวข้อที่สนใจ หรือโจทย์จากองค์กรของคุณ ให้คุณพร้อมนำไปใช้งาน ต่อยอด และมีโปรเจกต์ใส่ Portfolio

เรียนรู้จากตัวจริงในวงการ Data

สมัครเรียนตอนนี้

Sat 27 Aug

Sat 20 Aug

Sat 13 Aug

Hands-On Activities

Capstone Project Coaching

Sat 6 Aug

Capstone Project Kick off

Capstone Project Pitching Day

Sat 23 Jul

Guest Speaker#2

Sat 30 Jul

Hands-On Activities

Sat 16 Jul

Hands-On Activities

Sat 25 June

Opening / Workshop

Sat 9 Jul

Guest Speaker#1

Data Analytics Bootcamp Milestone

( 10 สัปดาห์ )

Sat 2 Jul

Hands-On Activities

PROGRAM CALENDAR DAB #4

ACTIVITIES

Online Courses

เรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์บน Platform ของ Skooldio พร้อมทำแบบฝึกหัดและ Hands-On Activities เน้นย้ำความเข้าใจ

นำสิ่งที่เรียนมาแก้ปัญหาเรื่องที่คุณสนใจพร้อมรับคำแนะนำจากดร.วิโรจน์ – พี่ต้า และทีม TA

Capstone Project

ร่วมฟังการแชร์ประสบการณ์การทำงานในสาย Data จาก Speakers ผู้เชี่ยวชาญในบรรยากาศแบบเป็นกันเอง

Guest Speakers

เรียนรู้ผ่าน Workshop ให้พร้อมติดอาวุธเพิ่มก่อนลงมือทำ Capstone Project (ร่วมกิจกรรมได้จากบ้านผ่านโปรแกรม Zoom)

Virtual Workshops

Virot Chiraphadhanakul

Head of Instructor Team

 • Managing Director, Skooldio
 • อดีต ex-Data Scientist, Facebook HQ

เรียนรู้การใช้ข้อมูลในธุรกิจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ

ในการทำ Data Analytics

ลงทะเบียนความสนใจ

MEET YOUR INSTRUCTORS

 • Head of Customer Analytics and CRM, Central Retail
 • Product Owner, SCB 10X

Kanokkul Chatchoochaikul

Guest Speaker

 • Principal Product Manager, Agoda

Patchramai Tatiyavattanachai

Guest Speaker

Skooldio เราออกแบบการเรียนให้ตอบโจทย์มือใหม่ตั้งแต่การเลือกเนื้อหา และสร้าง Learning Community รวมไปถึงฝึกคิดและทำ Project จริงผ่านการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ

Virot Chiraphadhanakul

Head of Instructor Team

 • Managing Director, Skooldio
 • อดีต ex-Data Scientist, Facebook HQ

เรียนรู้การใช้ข้อมูลในธุรกิจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ

ในการทำ Data Analytics

สมัครเรียนตอนนี้

MEET YOUR INSTRUCTORS

 • Head of Customer Analytics and CRM, Central Retail
 • Product Owner, SCB 10X

Kanokkul Chatchoochaikul

Guest Speaker

 • Principal Product Manager, Agoda

Patchramai Tatiyavattanachai

Guest Speaker

Skooldio เราออกแบบการเรียนให้ตอบโจทย์มือใหม่ตั้งแต่การเลือกเนื้อหา และสร้าง Learning Community รวมไปถึงฝึกคิดและทำ Project จริงผ่านการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้การใช้ข้อมูลในธุรกิจ และเปิดมุมมองใหม่ๆ ในการทำ Data Analytics

ลงทะเบียนล่วงหน้า

MEET YOUR INSTRUCTOR

Skooldio เราออกแบบการเรียนให้ตอบโจทย์มือใหม่ตั้งแต่การเลือกเนื้อหา และสร้าง Learning Community รวมไปถึงฝึกคิดและทำ Project จริงผ่านการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ

Virot Chiraphadhanakul

ดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ปัจจุบัน

 • Managing Director, Skooldio
 • Lecturer, Chulalongkorn Business School
 • Google Developers Expert in Machine Learning

ประวัติการทำงาน

 • B.Eng. (Computer), Chulalongkorn University
 • Ph.D. in Operations Research, MIT
 • ex-Data Scientist, Facebook HQ

หลักสูตรอัดแน่นที่จะทำให้คุณเริ่มต้นการทำงานกับ Data อย่างก้าวกระโดด เลือกเรียน Tools ได้ 2 Track ตามความต้องการของคุณ

Data Literacy

Data Wrangling

Web Scraping

Data Analysis

Data Visualization

ทำความเข้าใจกระบวนการ Data Science Process และทักษะที่จำเป็นในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสร้างมูลค่ากับธุรกิจผ่านกรณีศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

ฝึกฝนการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลจากหลายแหล่ง เพื่อตอบคำถามทางธุรกิจด้วยข้อมูลเบื้องต้นผ่านภาษา SQL

เรียนรู้วิธีการดึงข้อมูลจากเว็บไซต์หรือเว็บเพจเบื้องต้น โดยไม่ต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เพื่อเข้าใจศาสตร์ของข้อมูล และการนําข้อมูลไปใช้

ฝึกฝนการตั้งคำถาม การจัดการข้อมูล สถิติและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อหา Insight จากข้อมูลอย่างรวดเร็วผ่านเครื่องมืออย่าง Google Sheet หรือ MS Excel

เรียนรู้หลักการออกแบบและสร้าง Dashboard ให้มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน และเข้าใจการเลือกใช้กราฟและชาร์ตรูปแบบต่าง ๆ ผ่าน Power BI หรือ Google Data Studio

เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา
เนื้อหา

Microsoft Track

Google Track

Microsoft Excel

Power BI

Google Data Studio

Google Sheets

COURSE CURRICULUM

ไม่ว่าจะเป็นทีม Sales, Marketing หรือเป็น Manager / Senior ก็สามารถใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ โดยหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อวางแผนการตลาด การขาย หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจได้

องค์กรที่อยากเป็น

Data Driven Company

ผู้ที่สนใจงานด้าน

Data Analytics

ต้องการอัปสกิลด้าน Data เพื่อไปใช้ในงานของตัวเองมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มทักษะเพื่อย้ายสายงานเป็น Business Intelligence หรือ Data Analyst ในอนาคต

ผู้ที่อยากเรียนรู้เรื่อง Data ผ่านประสบการณ์จริง

ไม่ว่าจะนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการเข้าใจ Data Science Process เพื่อใช้ข้อมูลช่วยแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือทำจริง และอยากมีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ของงานสาย Data

WHO SHOULD LEARN

ลงทะเบียนความสนใจ

DATA ANALYTICS

ไม่ว่าจะเป็นทีม Sales, Marketing หรือเป็น Manager / Senior ก็สามารถใช้ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ โดยหาข้อมูลเชิงลึก เพื่อวางแผนการตลาด การขาย หรือกลยุทธ์ทางธุรกิจได้

องค์กรที่อยากเป็น

Data Driven Company

ผู้ที่สนใจงานด้าน

Data Analytics

ผู้ที่อยากเรียนรู้เรื่อง

Data ผ่านประสบการณ์จริง

ไม่ว่าจะนักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

ที่ต้องการเข้าใจ Data Analytics Process เพื่อใช้ข้อมูลช่วยแก้ไขปัญหาผ่านการลงมือทำจริง และอยากมีประสบการณ์ทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ ของงานสาย Data

WHO SHOULD LEARN

สมัครเรียนตอนนี้

DATA ANALYTICS

ต้องการอัปสกิลด้าน Data เพื่อไปใช้ในงานของตัวเองมากขึ้น หรือต้องการเพิ่มทักษะเพื่อย้ายสายงานเป็น Business Intelligence หรือ Data Analyst ในอนาคต

“เป็น 2 เดือนที่หนักแต่สนุก ได้ลองทำได้ลอง make recommendation จากข้อมูลเป็นโอกาสที่หาได้ยาก แล้วก็สนุกที่ได้ทำมัน”

คุณซัน

Data Scientist

รีวิวจากผู้เรียน

“เป็น 2 เดือนที่คุ้มค่ามากค่ะ Data Analytics สามารถนำไปใช้กับอาชีพอื่น ๆ ได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

คุณแนน

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

“คอร์สนี้เรียบเรียงเนื้อหา Step-by-Step

ซึ่งโอเคกว่าการที่ผมไปงมเองมา 2 ปีช่วยประหยัดเวลาผมได้เยอะเลยครับ”

Site Engineer

คุณต้นเงาะ

“เข้มข้นมากค่ะ ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลย เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ที่มีคนคอย coach ตอนทำโปรเจกต์ คุ้มค่ามากๆค่ะ”

คุณฟรองซ์

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
Data Support Engineer Intern

“ตอนแรกก็กังวล แต่พอเรียนๆ ไป มันก็ทำได้ด้วยตัวเอง ได้ลงมือทำ ได้กระบวนการคิดที่เคลียร์ อาจารย์ และทีมงานน่ารัก เกินความคาดหวังมาก ๆ ค่ะ

คุณฝน

สถาปนิก

“คอร์สนี้ช่วยตอบคำถามตัวเองได้ว่าเราชอบ Data จริงๆ หรือไม่ และยังได้ออกจาก Comfort Zone เพื่อให้เราก้าวไปอีกขั้นค่ะ

คุณภา

Risk Management Analyst

Super Early Bird!

24,900 ฿

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)

ราคาพิเศษ! สำหรับ 20 คนแรกเท่านั้น

Regular

29,900 ฿

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

Pricing

ลงทะเบียนเพื่อรับราคาพิเศษก่อนใคร

อัปสกิลกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย รับจำนวนจำกัด

Early Bird

26,900฿

ราคาพิเศษ!

เมื่อสมัครภายใน 30 พฤษภาคม 2565

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

Super Early Bird!

24,900 ฿

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)

ราคาพิเศษ! สำหรับ 20 คนแรกเท่านั้น

Regular

29,900 ฿

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

Pricing

สมัครก่อนคุ้มกว่า อัปสกิล Data สุด Exclusive

กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย รับจำนวนจำกัด!

1

เหลือจำนวน

ที่นั่ง

Early Bird

26,900฿

ราคาพิเศษ!

เมื่อสมัครภายใน 31 พฤษภาคม 2565

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

Pricing

สมัครก่อนคุ้มกว่า อัปสกิล Data สุด Exclusive

กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย รับจำนวนจำกัด!

Regular

29,900 ฿

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

Days
Hours
Minutes
Seconds

เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

(ราคาต่อท่าน)

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

27,900฿

Pack2

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา)

ราคาพิเศษ! เมื่อชำระเงินภายใน

9 พฤษภาคม 2565

Early Bird

26,900฿

Regular

29,900 ฿

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

Pricing

สมัครก่อนคุ้มกว่า อัปสกิล Data สุด Exclusive

กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย รับจำนวนจำกัด!

คลิกเพื่อกรอกใบสมัคร

CERTIFICATE

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data

หากมีการเปิดรับสมัครและโปรโมชั่นพิเศษ ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนใคร

Email: hello@skooldio.com

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับสคูลดิโอในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้หรือไม่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล  

สคูลดิโอมีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สคูลดิโอได้รับ โดยสคูลดิโอจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะหยุดใช้ข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม
 ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสคูลดิโอได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้สคูลดิโอเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่า สคูลดิโอไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่สคูลดิโอ โดยส่งอีเมลมาที่ support@skooldio.com หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@learn.co.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

ลงทะเบียนความสนใจล่วงหน้า สำหรับการรับสมัครรุ่นที่ 5

กรอกข้อมูลเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Data Analytics Bootcamp รุ่นต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

คุณตุ๊กตา 065-047-5688

คุณบอล 065-651-7974


Email: hello@skooldio.com

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ให้ไว้กับสคูลดิโอในแบบฟอร์มนี้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร และประมวลผลตามคำขอของท่านเท่านั้น

นอกจากวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทประมวลผลข้อมูลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้หรือไม่คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล  

สคูลดิโอมีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สคูลดิโอได้รับ โดยสคูลดิโอจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะหยุดใช้ข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม
 ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสคูลดิโอได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้สคูลดิโอเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม

หากท่านเชื่อว่า สคูลดิโอไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่สคูลดิโอ โดยส่งอีเมลมาที่ support@skooldio.com หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@learn.co.th

หรือ

© Skooldio 2022

ติดตามเรา

หากมีการเปิดรับสมัครและโปรโมชั่นพิเศษ ทีมงานจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนใคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

Email: hello@skooldio.com

คลิก

ราคาพิเศษ! เมื่อชำระเงินภายใน

24 ธันวาคม 2564

24,900 ฿

Super Early Bird!

Early Bird

ราคาพิเศษ! เมื่อชำระเงินภายใน

7 มกราคม 2565

คลิก

Pack 2

เมื่อสมัครตั้งแต่

2 ท่านขึ้นไป

คลิก

Regular

คลิก

26,900 ฿

27,900 ฿

29,900 ฿

สมัครก่อนคุ้มกว่า อัปสกิล Data สุด Exclusive

กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย รับจำนวนจำกัด!

Pricing

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก

เรียนจบ พร้อมทำงานกับ Data ได้ทันที

อัพโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data

เป็นส่วนหนึ่งของ Data Community

Data Analytics Bootcamp (DAB)

เข้าใจ และทำงานกับ Data ได้ครบลูป ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอเป็น Report/Dashboard ได้โดยไม่ต้องง้อทีม IT

Profile ที่โดดเด่นและแตกต่าง เป็นที่ต้องการของบริษัทยุคใหม่ ด้วย Certificate หลักสูตร Data สุดเข้มข้นจาก Skooldio

เป็นส่วนหนึ่งของ Community ที่รวมคนที่สนใจด้าน Data ที่อยากพัฒนาศักยภาพให้เก่งขึ้นเช่นเดียวกับคุณ

หลังจากจบ Bootcamp นี้ คุณจะ...

เข้าใจ และทำงานกับ Data ได้ครบลูป ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดการ วิเคราะห์ และนำเสนอเป็น Report/Dashboard ได้โดยไม่ต้องง้อทีม IT

มีมุมมองใหม่ในการนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และการสร้างมูลค่าทางธุรกิจ

โดดเด่นกว่าใครในสายงาน และพร้อมก้าวสู่โอกาสทางสายงาน Data Analyst

WHO SHOULD LEARN DATA ANALYTICS

Manager / Senior levels

ที่ต้องการเข้าใจ และนำข้อมูลมาใช้ตัดสินใจ เช่น วางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจวัดผลโครงการหรือประสิทธิภาพการทำงานของทีม

ทีม Sales

ที่ต้องการวิเคราะห์ยอดขาย ใช้ข้อมูลประกอบการวางกลยุทธ์การขาย หรือวางแผนการขายกลุ่มลูกค้าที่มีโอกาสซื้อสูง

ทีม Marketing

ที่ต้องการวัดผลแคมเปญการตลาด วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึก (Insights) และวางแผนทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ

บุคคลทั่วไปที่สนใจ / ต้องการย้ายสายงาน

ที่ต้องการเพิ่มทักษะการใช้ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น หรืออยากเพิ่มทักษะใหม่เพื่อย้ายสายงาน

นักเรียน/นักศึกษา

ที่อยากลองแก้ปัญหากับโจทย์จริง และอยากมีประสบการณ์ทำงานกับ Data เช่น คนที่เรียนสายธุรกิจหรือสนใจการเรื่องการขาย ก็สามารถใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้

รีวิวจากผู้เรียน

“เข้มข้นมากค่ะ ได้เรียนรู้อะไรมากกว่าที่คิดไว้เยอะเลย เป็นประสบการณ์ที่หาได้ยาก ที่มีคนคอย coach ตอนทำโปรเจกต์ คุ้มค่ามากๆค่ะ”

คุณซัน

Data Scientist

นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

คุณแนน

“เป็น 2 เดือนที่คุ้มค่ามากค่ะ Data Analytics สามารถนำไปใช้กับอาชีพอื่น ๆ ได้ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

Site Engineer

คุณต้นเงาะ

“คอร์สนี้เรียบเรียงเนื้อหา Step-by-Step

ซึ่งโอเคกว่าการที่ผมไปงมเองมา 2 ปีช่วยประหยัดเวลาผมได้เยอะเลยครับ”

“เป็น 2 เดือนที่หนักแต่สนุก ได้ลองทำได้ลอง make recommendation จากข้อมูลเป็นโอกาสที่หาได้ยาก แล้วก็สนุกที่ได้ทำมัน”

นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยาการ
Data Support Engineer Intern

คุณฟรองซ์

“ตอนแรกก็กังวล แต่พอเรียนๆ ไป มันก็ทำได้ด้วยตัวเอง ได้ลงมือทำ ได้กระบวนการคิดที่เคลียร์ อาจารย์ และทีมงานน่ารัก เกินความคาดหวังมาก ๆ ค่ะ

คุณฝน

สถาปนิก

คุณภา

Risk Management Analyst

“คอร์สนี้ช่วยตอบคำถามตัวเองได้ว่าเราชอบ Data จริงๆ หรือไม่ และยังได้ออกจาก Comfort Zone เพื่อให้เราก้าวไปอีกขั้นค่ะ

รู้จัก DAB จากผู้เรียนจริง

รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Data Analytics Bootcamp

กรอกข้อมูลเพื่อรับ Course Syllabus

เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป (ราคาต่อท่าน)

27,900 ฿

29,900 ฿

Pack 2

Regular

Pricing

สมัครเรียน
(VAT Included)
(VAT Included)
Days
Hours
Minutes
Seconds

ราคาปกติ

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน

หมดเขตรับสมัคร 28 ม.ค. 2565

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน

เมื่อสมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

26,900 ฿

27,900 ฿

29,900 ฿

Early Bird!

Pack 2

Regular

Pricing

สมัครก่อนคุ้มกว่า รับจำนวนจำกัด อัปสกิล Data สุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย

กรอกใบสมัคร คลิก !

ราคาปกติ

(VAT Included)
(VAT Included)
(VAT Included)

(ราคาต่อท่าน)

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

เหลืออีก 1 สิทธิ์สุดท้าย !

พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน

พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

พร้อมรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีโครงการช้อปดีมีคืน

สามารถผ่อน 0% สูงสุด 10 เดือน

คลิก
คลิก
คลิก

ราคาพิเศษ! เมื่อชำระเงินภายใน

7 มกราคม 2565

เมื่อสมัครตั้งแต่

2 ท่านขึ้นไป

26,900 ฿

27,900 ฿

29,900 ฿

Early Bird

Pack 2

Regular

Pricing

สมัครก่อนคุ้มกว่า รับจำนวนจำกัด อัปสกิล Data สุด Exclusive กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในเมืองไทย