สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 17 April 2023

data-engineering-bootcamp
Download Syllabus
สมัครเรียนเลย!

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ (รับจำนวนจำกัด)

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering

เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

Download Syllabus

Data Engineer คือคนที่ทำงานกับหลากหลาย

เครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูล

และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน

สำหรับทั้ง Data Scientist และ Data Analyst

ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ

โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer

คือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อให้

องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมิน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้

What is a
Data Engineer

Data Engineer คืออะไร?

Data Engineer คือคนที่ทำงานกับหลากหลายเครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูล

จัดการข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน สำหรับทั้ง Data Scientist

และ Data Analyst ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ

โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer คือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมิน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้

อัปสกิลทุกทักษะที่จำเป็น พร้อมเปลี่ยนตัวเองเป็น

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริง

แบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพื่อเตรียมความพร้อมลงสนามจริง

คุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น

อัดแน่นตลอด 6 สัปดาห์

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

เสริมด้วยเนื้อหา และ

ประสบการณ์จริง

กับ Data Engineer จากบริษัทชั้นนำ

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริง

แบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพื่อ

เตรียมความพร้อมลงสนามจริง

Data Engineer

Data Engineering Project

Guest
Speakers

Intensive
On-Site Class

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแบบ On-Site

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

ผู้เรียนควรมีความรู้

พื้นฐานมาก่อน

 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
Download Syllabus
สมัครเรียนเลย!
 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นถ้าเคยใช้

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

Download Syllabus

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

ดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 1 ปี

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

 • Data Product Developer and Technical Coach, ODDS
 • Astronomer Certification for Apache Airflow Fundamentals
 • Astronomer Certification DAG Authoring for Apache Airflow

และ Guest Speakers ชั้นนำอีกมากมาย

Special Guests

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

และ Guest Speakers ชั้นนำอีกมากมาย

Our Instructors

Kan Ouivirach

 • Data Engineering Manager, LINE MAN Wongnai
 • ex-Data Scientist, Chilindo

Jirawech Siwawut

 • Data Engineer, LINE
 • ex-Web Engineer, Taskworld

Surasit Liangpornrattana

Guest Speaker
Guest Speaker

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน Data Engineer

เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ที่อยากย้ายสายมาทำงาน Data

Programmers หรือ Software Engineers

ที่อยากทำงานสาย Data แต่ไม่ต้องการ

ทำในสายวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติมากนัก หรือ

เคยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อมูลมาก่อน

ที่อยากอัปสกิล Data Engineering

คนทำงานสาย Data ที่ต้องรับบทเป็นData Engineer จำเป็น ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและลดระยะเวลาในบางขั้นตอนด้วยเครื่องมือเพื่อให้มีเวลาทำงานวิเคราะห์มากขึ้น

ที่อยากเตรียมความพร้อม

ทำงาน Data Engineer

นักศึกษา และนิสิตจบใหม่ที่กำลังมองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อม และสร้างโปรไฟล์สำหรับสมัครงาน Data Engineer

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

Data Engineer เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการทำงานและรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นักศึกษาและนิสิตจบใหม่ที่กำลัง

มองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อมและสร้างโปรไฟล์

ให้พร้อมสมัครงาน Data Engineer

Ask US
สมัครเรียนเลย!

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Software Engineer

Data Analyst / BI Analyst

นักศึกษาจบใหม่

Download Syllabus
 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-project mastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflow analytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineering data-lake-with-google-cloud-platform data-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
BigQuery
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

Download Syllabus
สมัครเรียนเลย!

Data Warehouse &
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Platform

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

Download Syllabus
DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
Scheduling
Model Layering

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid พร้อมวิดิโอดูย้อนหลังได้ 1 ปี

Program Calendar

22 Apr - 27 May 2023

เวลา 09:00-17:00

On-site Workshop

เวลา 19:00-21:00

Virtual Class via Zoom

เวลา 19:00-21:00

Guest Speaker via Zoom

Certificate

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data Engineering โดยตรง

สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Project สำเร็จ

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate

ด้าน Data Engineering โดยตรงสำหรับ

ผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Project สำเร็จ

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

56,000

฿

Super Early Bird

สำหรับ 10 ท่านแรก

เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until 21 Oct

14 Oct

Until 21 Oct

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

56,000

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

(เฉพาะสมัครในนามบุคคลธรรมดา)

Super Early Bird

฿

ลงทะเบียนรุ่นถัดไป

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดสูงถึง 11,000 บาท !

Pricing

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

56,000

฿

Super Early Bird

สำหรับ 10 ท่านแรก

เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until 21 Oct

14 Oct

Until 21 Oct

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

56,000

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

(เฉพาะสมัครในนามบุคคลธรรมดา)

Super Early Bird

Until 7 Mar 23

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Pricing

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

(ราคาต่อท่าน)

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

45,000฿

39,000฿

ราคาพิเศษ สำหรับ 10 ท่านแรก

เหลือจำนวน

ที่นั่ง

10
ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น)

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

56,000

฿

Super Early Bird

สำหรับ 10 ท่านแรก

เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until 21 Oct

14 Oct

Until 21 Oct

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

56,000

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

(เฉพาะสมัครในนามบุคคลธรรมดา)

Super Early Bird

Until 31 Mar 2023

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Pricing

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

45,000฿

45,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

เมื่อสมัครภายใน 31 มีนาคม 2023

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

42,500฿

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

Pricing

56,000

฿

Super Early Bird

สำหรับ 10 ท่านแรก

เฉพาะบุคคลธรรมดาเท่านั้น

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until 21 Oct

14 Oct

Until 21 Oct

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

56,000

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

(เฉพาะสมัครในนามบุคคลธรรมดา)

Super Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

฿

Pricing

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid 10 วัน

On-site 6 ครั้ง และผ่าน Zoom 4 ครั้ง

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

วันพฤหัสบดี ตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

วันที่ 22 April – 27 May 2023

สถานที่ Skooldio MBK Tower 20th Floor

รายละเอียดหลักสูตร Data Engineering Bootcamp

*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

data-engineering-bootcamp
Download Syllabus
สมัครเรียน

รายละเอียดหลักสูตร

Data Engineering Bootcamp

*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ


Download Syllabus
Download Syllabus

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หรือ

คุณตุ๊กตา 065-047-5688

คุณตี้ 082-072-2379

Email: hello@skooldio.com

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้

เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา

Data Engineering Project

โปรเจกต์ที่จะให้คุณได้สวมบทเป็น Data Engineers ตัวจริง ตั้งแต่ต้นจนจบ

เพราะคุณจะได้ลงมือทำด้วยเองจริงๆ ในทุกขั้นตอนและบทเรียน

รับโจทย์ Project สร้าง Campaign ด้วย Online Course จาก Skooldio

เรียนรู้การวางกลยุทธ์ พร้อมเริ่มวางแผนทำ Marketing Plan

Start the Project Plan Your Strategy

Data Modeiling

01.

Data .....

Sale Page Optimized & Data Tracking

เริ่มลงมือจริง ปรับปรุง SEO Sale Page ให้พร้อมขึ้นอันดับ 1 บน Google

ลงมือติด Tracking ข้อมูล ให้คุณเห็นทุกโอกาส

02.

03.

Data Pipelines

Buy Your Ads & Optimized Your Result

มี Budget ให้ยิง Ads พร้อม Optimize Ads ให้ต้นทุนถูกลงและสร้างผล

ตอบแทนที่ดีขึ้น ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบไม่ต้องลุ้นพึ่งพาโชคช่วย

04.

Analytics Engineering

Show Your Result to Team & Client

นำผลลัพธ์ขึ้นโชว์บน Dashboard สำหรับติดตามผลลัพธ์แบบ Real-time ได้ทุกที่

พร้อมใช้ทำงานร่วมกับทีม และลูกค้า ไม่ให้คุณพลาดทุกการเปลี่ยนแปลง

05.

Presentation

Present Your Project to the Commentators

นำเสนอผลงานของทีม เพื่อรับคำแนะนำจากเหล่า Commentators

พร้อมที่จะออกไปลุยงานจริงในฐานะ Performance Marketer เต็มตัว