🔥 15 ท่านแรกเท่านั้น สมัครและชำระเงิน พร้อมรับส่วนลด Early Bird 10% 🔥

data-engineering-bootcamp

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบพร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 สิงหาคม 2024

Image
Download Syllabus
สมัครเรียนเลย!

ระยะเวลาเรียน 31 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2024

data-engineering-bootcamp
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษเมื่อเปิดรับสมัครอีกครั้ง

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering

เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
Image

Data Engineer คือคนที่ทำงานกับหลากหลาย

เครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูล

และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน

สำหรับทั้ง Data Scientist และ Data Analyst

ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ

โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer

คือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อให้

องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมิน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้

Data, without Engineering,

ทําไมต้อง Data Engineering ?

ในโลกยุคดิจิทัล ที่ข้อมูลขนาดใหญ่กําลังเปลี่ยนวิธีการทํางานในโลกธุรกิจ ทักษะในด้านของการทํา Data Engineering หรือการจัดการข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน จึงถือเป็นอีกหนึ่งทักษะที่สําคัญ ในการพาองค์กรไปข้างหน้า

เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนําไปใช้ในการวิเคราะห์ รวมถึง สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และทําให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อธุรกิจได้จริง

is like oil in the ground. Valuable, but unusable.

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง เรียนผ่านประสบการณ์จริง

Data Engineering

End-to-end
Project

Intensive
On-Site Class

Guest
Speakers

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริง

แบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนพร้อมนําคอนเซปต์ไปประยุกต์ใช้

ในการทำงานจริง

พร้อมเสริมด้วยเนื้อหาที่ต้องรู้

เพื่อจะทำให้คุณเป็น

Data Engineer อย่างสมบูรณ์

คุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น

อัดแน่นตลอด 6 สัปดาห์

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

หลังจบทุกคลาสเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําโปรเจ็คจริง

ในองค์กรของตนเอง

มาปรึกษากับอาจารย์ได้

Data
Clinic

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริงแบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนพร้อมนําคอนเซปต์ไปประยุกต์ใช้ในการทัางานจริง

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแบบ On-Site

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

ผู้เรียนควรมีความรู้

พื้นฐานมาก่อน

 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
สมัครเรียนเลย!
 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นถ้าเคยใช้

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

Download Syllabus

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

ดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 1 ปี

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแบบ On-Site

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

ผู้เรียนควรมีความรู้

พื้นฐานมาก่อน

 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป
 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นถ้าเคยใช้

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

ดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 1 ปี

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

 • Data Product Developer
  & Technical Coach, ODDS
 • Astronomer Certification
  for Apache Airflow Fundamentals
 • Astronomer Certification DAG
  Authoring for Apache Airflow
kan-ouivirach

และ Guest Speakers

ชั้นนำอีกมากมาย

Special Guests

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

Our Instructors

Kan Ouivirach

 • Data Engineer, LINE
 • ex-Web Engineer, Taskworld

Surasit Liangpornrattana

 • Staff Software Engineer, Airbnb
 • ex-Staff Data Visualization Scientist, Twitter
Speaker

Krist Wongsuphasawat

tul-roteseree
 • Head of Data and Analytics Division, Bank of Ayudhya PCL.
 • ex-Managing Director, KBTG

Tul Roteseree

Program Director
Speaker
Speaker
 • Managing Director, Skooldio
 • ex-Data Scientist, Facebook (Meta) HQ
virot-chiraphadhanakul
Speaker

Virot Chiraphadhanakul

และ Guest Speakers ชั้นนำอีกมากมาย

เรียนรู้กับคนในวงการ ผ่านประสบการณ์ทำงานจริง และปัญหาในงานจริง

 • Data Product Developer and Technical Coach, ODDS
 • Astronomer Certification for Apache Airflow Fundamentals
 • Astronomer Certification DAG Authoring for Apache Airflow
kan-ouivirach

และ Guest Speakers

ชั้นนำอีกมากมาย

Special Guests

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

ทีมผู้สอนมากประสบการณ์

Kan Ouivirach (Kan)

 • Data Engineer, LINE
 • ex-Web Engineer, Taskworld

Surasit Liangpornrattana (Neng)

 • Staff Software Engineer, Airbnb
 • ex-Staff Data Visualization Scientist, Twitter

Krist Wongsuphasawat (Moo)

tul-roteseree
 • Head of Data and Analytics Division, Bank of Ayudhya PCL.
 • ex-Managing Director, KBTG

Tul Roteseree (Fred)

 • Head of Data Platform, Kiatnakin Phatra
 • ex-Data Engineer, Grammarly
 • ex-Software Engineer, Data Platform, Databricks
virot-chiraphadhanakul

Potcharapol Suteparuk (Neung)

และ Guest Speakers ชั้นนำอีกมากมาย

 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-projectmastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflowanalytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineeringdata-lake-with-google-cloud-platformdata-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

สมัครเรียนเลย!

Data Warehouse with
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Storage

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering with dbt

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

Download Syllabus
DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
BigQuery
Scheduling
Model Layering
Dashboard Design

หลักสูตร 6 สัปดาห์ เรียนรู้ทุกทักษะในการทํา Data Engineering ผ่านเนื้อหาสุดเข้มข้นรวมถึงตัวอย่างการใช้งานจริงในองค์กรระดับประเทศและระดับโลกพร้อมนำแนวคิดที่ถูกต้องไปประยุกต์ใช้ในงานของคุณเอง

เนื้อหาครบทุกทักษะจำเป็น

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

ทำความรู้จักเครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในการจัดการข้อมูลจำนวนมากในองค์กรเพื่อให้สามารถทำงาน Data Engineeringได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปูพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Data Modeling

ImageImageImageImageImageImageImageImage

ทำความรู้จักเครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในการจัดการข้อมูลจำนวนมากในองค์กรเพื่อให้สามารถทำงาน Data Engineeringได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปูพื้นฐานเกี่ยวกับการทำ Data Modeling

Module 0 : Data Engineering Essentials

Module 1 : Data Warehouse, Data Governance and Data Security

สอนการใช้งาน Big Query ครบวงจร ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำไปแสดงผลเพื่อให้พร้อมทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการ Big Data โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการใช้เครื่องมือบน Google Cloud Platform และไม่ต้องการเขียนโปรแกรมยากๆ

เรียนรู้การสร้าง Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่อ่านข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และโหลดข้อมูลเข้า Data Lake/Data Warehouse แบบอัตโนมัติเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

เรียนรู้กระบวนการ Modern Data Stackเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานกับข้อมูลให้เป็นระเบียบด้วยเครื่องมือdbt ผ่านการนำศาสตร์ความรู้ SoftwareEngineering มาใช้ในโลกของข้อมูล

สร้าง Interactive Report เพื่อช่วยในการสำรวจข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมืออย่าง Looker Studioที่ให้คุณสร้าง Data Visualization ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย

Module 2 : Data Lake & Big Data Processing

Module 3 : Automated Data Pipelines

Module 4 : Analytics Engineering

Module 5 : Data Visualization

Module 6 : End-to end Project

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์มาลงมือทำจริงแบบ end-to-end ตั้งแต่การดึงข้อมูล เพื่อมาทำ Data Transformation ด้วยเครื่องมืออย่าง Airflow และ dbt จนนำเสนอบน Dashboard

SQL for Data Analytics
Python Programming Foundations
Coding Essentials for Data Engineering
Introduction to Data Engineering
Data Warehouse with Google BigQuery
Data Security and Privacy
Data Governance Basics
Data Lake with Google Cloud Storage
Big Data Processing with Apache Spark
Analytics Engineering
Data Transformation with dbt
Analytics Engineering Practices
Preparing Data
Apache Airflow Setup
Data Pipelines with Apache Airflow
Creating Report
Sharing Report

Module 0 : Data Engineering Essentials

สอนการใช้งาน Big Query ครบวงจร ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บ การวิเคราะห์ข้อมูล และ การนำไปแสดงผลเพื่อให้พร้อมทำการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

Module 1 : Data Warehouse, Data Governance and Data Security

Module 2 : Data Lake & Big Data Processing

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการจัดการ Big Data โดยไม่ต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านไอทีที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการใช้เครื่องมือบน Google Cloud Platform และไม่ต้องการเขียนโปรแกรมยากๆ

Module 3 : Automated Data Pipelines

เรียนรู้การสร้าง Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่อ่านข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และโหลดข้อมูลเข้า Data Lake/Data Warehouse แบบอัตโนมัติเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Module 4 : Analytics Engineering

เรียนรู้การสร้าง Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่อ่านข้อมูล ทำความสะอาดข้อมูล และโหลดข้อมูลเข้า Data Lake/Data Warehouse แบบอัตโนมัติเพื่อนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

Module 5 : Data Visualization

สร้าง Interactive Report เพื่อช่วยในการสำรวจข้อมูลได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมืออย่าง Looker Studioที่ให้คุณสร้าง Data Visualization ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และใช้งานง่าย

Module 6 : End-to end Project

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์มาลงมือทำจริงแบบ end-to-end ตั้งแต่การดึงข้อมูล เพื่อมาทำ Data Transformation ด้วยเครื่องมืออย่าง Airflow และ dbt จนนำเสนอบน Dashboard

Image
 • SQL for Data AnalyticsSQL for Data Analytics
 • Python Programming Foundations
 • Coding Essentials for Data Engineering
 • Introduction to Data Engineering
 • Data Warehouse with Google BigQuery
 • Data Security and Privacy
 • Data Governance Basics
 • Data Lake with Google Cloud Storage
 • Big Data Processing with Apache Spark
 • Apache Airflow Setup
 • Data Pipelines with Apache Airflow
 • Analytics Engineering
 • Data Transformation with dbt
 • Analytics Engineering Practices
 • Preparing Data
 • Creating Report
 • Sharing Report
 • SQL for Data Analytics
 • Python Programming Foundations
 • Coding Essentials for Data Engineering
 • Introduction to Data Engineering
IconIconIcon
สมัครเรียนเลย!
Download Syllabus
 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-projectmastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflowanalytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineeringdata-lake-with-google-cloud-platformdata-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

Data Warehouse with
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Storage

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering with dbt

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
BigQuery
Scheduling
Model Layering
Dashboard Design
 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-projectmastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflowanalytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineeringdata-lake-with-google-cloud-platformdata-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
BigQuery
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

Data Warehouse &
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Storage

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
Scheduling
Model Layering
Dashboard Design

ประหยัดเวลาเรียนรู้

จากเป็นปีเหลือ 1.5 เดือน

การันตีจากผู้เรียนที่ผ่านมา

100+

คน

30+

องค์กร

รีวิวจากผู้เรียน

เข้าใจภาพรวมการทำงานได้ แบบไม่ต้องงมเรียนเอง

ImageImageImageImage

คุณเซี้ยง

คือก็พอรู้บางจุดอยู่บ้าง แต่พอได้มาเรียน มาลองทำจริง ๆ มันเริ่มเห็นภาพรวมมากขึ้น ลงลึกไปในส่วนต่าง ๆ ในงานมากขึ้นได้

คุณโอ็ต

Software Engineer, DGA

Data Migration

เชื่อมเรื่อง Airflow กับ dbt ไม่ติด

เวลาอ่านหนังสือเอง พอมาเรียนกับ

พี่กานต์เหมือนชื่อทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยหยิบมาเชื่อมโยงกันได้ง่าย

คุณเมล

Data & Analytics Manager, L’Oréal Thailand

ถ้าต้องไปเรียนเอง ศึกษาเองอาจไม่ เข้าใจขนาดนี้ในเวลาแค่นี้ รวมไปถึงไม่ได้เห็นภาพรวมของงาน แล้วต้องมานั่งปะติดปะต่อแต่ละส่วนเอง

คุณเอม

Software Developer,

SCG

พี่กานต์สอน คือสอนตั้งแต่ Base

แล้วค่อยเลือกว่า Tools ไหน หรือเทคโนโลยีไหนถึงจะเหมาะกับงานของเราจริง ๆ

Project Overview

week 00

Postgres

Database

Google Cloud

Storage

Google BigQuery

dbt

Looker Studio

ตารางเรียนรุ่นที่ 4

Module 0

Module 1

Module 3

Module 5

Data Engineering Essentials

Data Warehouse & Data Governance and Data Security

Automated Data Pipelines

Data Visualization

* รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid พร้อมวิดิโอดูย้อนหลังได้ 1 ปี

31 Aug - 19 Oct 2024

Module 2

Module 4

Data Lake &Big Data Processing

Analytics Engineering

Image

Special Guest Speakers

ImageImageImageImageImageImageImageImageImage

Module 6 : End-to-end Project

19 Oct 2024

ImageImageImageImageImage

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทยจริง ในการวางระบบฐานข้อมูลแบบ End-to-End

ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูลจนถึงการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

Data Clinic : พิเศษ! หลังจบทุก Onsite Class จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนนําโปรเจ็คจริงในองค์กรของตนเอง มาปรึกษากับอาจารย์ได้

ImageImageImageImageImage

Before 31 Aug 2024

Online Course

Image
 • SQL for Data Analytics
 • Python Programming Foundations

Onsite

31 Aug 2024

Image

09:00 - 11:00

Orientation

11:00 - 17:00

 • Introduction to Data Engineering
 • Coding Essentials for Data Engineering

UPDATED!

NEW!

Module 1

Data Warehouse & Data Governance and Data Security

Onsite

Image

1 Sep 2024

ImageImage

UPDATED!

Data Warehouse with Google BigQuery & Data Governance and Security

Module 2

Data Lake &Big Data Processing

Onsite

UPDATED!

7 Sep 2024

Image

Data Lake with Google Cloud Storage & Big Data Processing with Apache Spark

09:00 - 17:00

ImageImage

09:00 - 17:00

Module 3

Automated Data Pipelines

Onsite

Image

21 Sep 2024

Image

09:00 - 17:00

Apache Airflow Setup

Online Course

NEW!

31 Aug - 20 Sep 2024

Image
 • Automated Data Pipelines with Apache Airflow

Module 4

Automated Data Pipelines

Onsite

Image

5 Oct 2024

Image

09:00 - 17:00

Analytics Engineering with dbt

Module 5

Data Visualization

Online Course

Image

21 Sep - 4 Oct 2024

 • Data Visualization with Looker Studio

Module 6

End-to-end Project

Onsite

Image

19 Oct 2024

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทยจริง ในการวางระบบฐานข้อมูลแบบ End-to-End ตั้งแต่การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูลจนถึงการนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

NEW!

Special Guest Speakers

Image

3 Sep 2024

19:00 - 21:00

Image
 • Data Visualization with Looker Studio
Image

17 Sep 2024

19:00 - 21:00

Image
 • Guest Speaker 2: K’Fred
Image

1 Oct 2024

Image

19:00 - 21:00

 • Guest Speaker 3: K’Nueng

15 Oct 2024

Image

19:00 - 21:00

Image
 • Guest Speaker 4: K’Neng

ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการจัดการกับข้อมูล

เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ที่อยากพัฒนาทักษะในการจัดการฐานข้อมูล

Programmers หรือ Software Engineers

ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ หรือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญแต่ละหัวข้อให้มากขึ้น เพื่อนําไปเริ่มต้น หรือประยุกต์ใช้

กับการจัดการข้อมูลในองค์กร

ที่ต้องทํางานกับข้อมูลอย่างครบลูป

คนทำงานสาย Data ที่ต้องรับบทเป็น Data Engineer จำเป็น และต้องเข้าใจ Data Ecosystem ทั้งหมด

เพื่อสามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างครบลูป แม้ไม่มี Data Engineer ในองค์กร

ที่อยากเตรียมความพร้อม

ทำงาน Data Engineer

ผู้ที่สนใจสายงานด้าน Data Engineering หรือต้องการย้ายสายงาน โดยหลักสูตรถูกออกแบบ

ให้เหมาะสมกับคนไม่มีพื้นฐาน

หรือประสบการณ์ทำงานมาก่อน ตั้งแต่เริ่มต้น

ยันลงมือสร้างโปรเจ็คจริง

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

Data Engineer เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการทำงานและรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นักศึกษาและนิสิตจบใหม่ที่กำลัง

มองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อมและสร้างโปรไฟล์

ให้พร้อมสมัครงาน Data Engineer

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Software Engineer / Data Engineer

Data Analyst / BI Analyst

วิศวกร หรือ บุคคลทั่วไป

ImageImageImage

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน Data Engineer

เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ที่อยากย้ายสายมาทำงาน Data

Programmers หรือ Software Engineers

ที่อยากทำงานสาย Data แต่ไม่ต้องการ

ทำในสายวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติมากนัก หรือ

เคยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อมูลมาก่อน

ที่อยากอัปสกิล Data Engineering

คนทำงานสาย Data ที่ต้องรับบทเป็นData Engineer จำเป็น ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและลดระยะเวลาในบางขั้นตอนด้วยเครื่องมือเพื่อให้มีเวลาทำงานวิเคราะห์มากขึ้น

ที่อยากเตรียมความพร้อม

ทำงาน Data Engineer

นักศึกษา และนิสิตจบใหม่ที่กำลังมองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อม และสร้างโปรไฟล์สำหรับสมัครงาน Data Engineer

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

Data Engineer เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการทำงานและรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นักศึกษาและนิสิตจบใหม่ที่กำลัง

มองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อมและสร้างโปรไฟล์

ให้พร้อมสมัครงาน Data Engineer

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Software Engineer

Data Analyst / BI Analyst

นักศึกษาจบใหม่

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid พร้อมวิดิโอดูย้อนหลังได้ 1 ปี

Program Calendar

เริ่มเรียน 17 ก.พ - 24 มี.ค. 2567

เวลา 09:00-17:00 น.

On-site Workshop

เวลา 19:00-21:00 น.

Virtual Class via Zoom

เวลา 19:00-21:00 น.

Guest Speaker via Zoom

ยกเว้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00 น.

Data Engineering Bootcamp รุ่นที่ 4

Program Calendar

เริ่มเรียน สิงหาคม - กันยายน 2567

Certificate

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data Engineering โดยตรง

สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Project สำเร็จ

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่ “คุ้มค่าที่สุด”

เรียนรู้วิธีการทำ Data Engineering ผ่านเคสจริงระดับโลก พร้อมได้ลงมือทำจริงได้แล้ววันนี้

เริ่มเรียนพร้อมกัน 31 สิงหาคม - 19 ตุลาคม 2024

เทียบเท่าส่วนลด 50%

ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษี

ได้ผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตบนแพลตฟอร์ม SHOPEE

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 2.5 เท่า

ImageImageImage

49,500฿

(ที่นั่งจำนวนจำกัด)

46,750฿

55,000฿

เหลือจำนวน

ที่นั่ง

9

49,500฿

46,750฿

55,000฿

Image

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย               

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 2.5 เท่า

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่ “คุ้มค่าที่สุด”

เรียนรู้วิธีการทำ Data Engineering ผ่านเคสจริงระดับโลก พร้อมได้ลงมือทำจริงได้แล้ววันนี้

เริ่มเรียนพร้อมกัน 17 สิงหาคม - 5 ตุลาคม 2024

เทียบเท่าส่วนลด 50%

ราคาร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และสามารถออกใบกำกับภาษี

ได้ผ่อน 0% ได้นานสูงสุด 10 เดือน ผ่านบัตรเครดิตบนแพลตฟอร์ม SHOPEE

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 2.5 เท่า

ImageImageImage

sold out

46,500฿

55,000฿

10 ที่นั่งแรก

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Pricing

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

45,000฿

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!
Image

39,000฿

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น!)

เหลือจำนวน

10

ที่นั่ง

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่ “คุ้มค่าที่สุด”

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

45,000฿

39,000฿

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น!)

เหลือจำนวน

10

ที่นั่ง

Pricing

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 15%

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

Image
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Pricing

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษเมื่อเปิดรับสมัครอีกครั้ง

สมัครก่อนได้รับส่วนลดพิเศษมากกว่า

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
Image

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid 10 วัน

On-site 6 ครั้ง และผ่าน Zoom 4 ครั้ง

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

วันพุธ ตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

เริ่มเรียน สิงหาคม - กันยายน 2567 (TBD)

สถานที่ Skooldio MBK Tower 20th Floor

รายละเอียดหลักสูตร Data Engineering Bootcamp

*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

data-engineering-bootcamp
สมัครเรียน
Download Syllabus

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid 10 วัน

On-site 6 ครั้ง และผ่าน Zoom 4 ครั้ง

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

วันพุธ ตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ Skooldio MBK Tower 20th Floor

รายละเอียดหลักสูตร Data Engineering Bootcamp

*สถานที่ และรูปแบบการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

data-engineering-bootcamp
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อม

จะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หรือติดต่อ

Email: hello@skooldio.com

คุณโจ้ 081-065-5045

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา