🔥 สมัครเป็นทีม ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรับส่วนลด 15% 🔥

data-engineering-bootcamp
สมัครเรียนเลย!

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering

เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

Download Syllabus

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

Image
Click to play video
data-engineering-bootcamp
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษเมื่อเปิดรับสมัครอีกครั้ง

ก้าวแรกสู่การทำงานสาย Data Engineering

เปลี่ยนคุณให้จัดการกับข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ

พร้อมทำงานตำแหน่งที่บริษัทจำนวนมากต้องการ

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
Image

Data Engineer คือคนที่ทำงานกับหลากหลาย

เครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดการข้อมูล

และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน

สำหรับทั้ง Data Scientist และ Data Analyst

ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ

โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer

คือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เพื่อให้

องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมิน

และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้

What is a
Data Engineer?

Data Engineer คืออะไร?

Data Engineer คือคนที่ทำงานกับหลากหลายเครื่องมือ เพื่อรวบรวมข้อมูล

จัดการข้อมูล และเปลี่ยนข้อมูลดิบให้พร้อมใช้งาน สำหรับทั้ง Data Scientist

และ Data Analyst ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อ

โดยเป้าหมายสูงสุดของ Data Engineer คือ การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึง

ข้อมูลได้ เพื่อให้องค์กรสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นในการประเมิน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้

อัปสกิลทุกทักษะที่จำเป็น พร้อมเปลี่ยนตัวเองเป็น

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริง

แบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพื่อเตรียมความพร้อมลงสนามจริง

คุณจะได้เรียนรู้เนื้อหาเข้มข้น

อัดแน่นตลอด 6 สัปดาห์

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

เสริมด้วยเนื้อหา และ

ประสบการณ์จริง

กับ Data Engineer จากบริษัทชั้นนำ

คุณจะได้ ลงมือทำโปรเจกต์จริง

แบบที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหนเพื่อ

เตรียมความพร้อมลงสนามจริง

Data Engineer

Data Engineering Project

Guest
Speakers

Intensive
On-Site Class

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแบบ On-Site

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

ผู้เรียนควรมีความรู้

พื้นฐานมาก่อน

 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
สมัครเรียนเลย!
 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นถ้าเคยใช้

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

Download Syllabus

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

ดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 1 ปี

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

เรียนรู้ผ่านการลงมือทำแบบ On-Site

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

ผู้เรียนควรมีความรู้

พื้นฐานมาก่อน

 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้น
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป
 • ภาษา SQL สามารถเขียน Query พื้นฐานได้ เช่น Aggregating Data, Combining Tables, WITH Clause และ CASE WHEN Statements
 • ภาษา Python สามารถจัดการ Data Structures พื้นฐาน เช่น List หรือ Dictionary เบื้องต้นได้
 • ถ้าเคยใช้ Library Pandas, Git และ Command Line จะทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่ายขึ้นถ้าเคยใช้

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

จัดเต็ม อัดแน่น และคุ้มค่าผ่านการลงมือทำจริงในทุกบทเรียนตลอด 6 สัปดาห์ มีทีม Teacher Assistant คอยให้ความช่วยเหลือหากพบปัญหาในระหว่างการเรียนอย่างใกล้ชิด

ดูย้อนหลังได้นานสูงสุด 1 ปี

ไม่ต้องกลัวพลาดในทุกโอกาสการเรียนรู้ เพราะเรามีวิดิโอบันทึกในทุกคลาสเรียน ทั้ง On-Site และ Virtual Class เพื่อให้คุณดูทบทวน หรือตามบทเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมได้นานถึง 1 ปีหลังเรียนจบ

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

 • Data Product Developer
  & Technical Coach, ODDS
 • Astronomer Certification
  for Apache Airflow Fundamentals
 • Astronomer Certification DAG
  Authoring for Apache Airflow
kan-ouivirach

และ Guest Speakers

ชั้นนำอีกมากมาย

Special Guests

สอนโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

ที่พร้อมนำความรู้มาถ่ายทอด

Our Instructors

Kan Ouivirach

 • Data Engineer, LINE
 • ex-Web Engineer, Taskworld

Surasit Liangpornrattana

 • Staff Software Engineer, Airbnb
 • ex-Staff Data Visualization Scientist, Twitter
Speaker

Krist Wongsuphasawat

tul-roteseree
 • Head of Data and Analytics Division, Bank of Ayudhya PCL.
 • ex-Managing Director, KBTG

Tul Roteseree

Program Director
Speaker
Speaker
 • Managing Director, Skooldio
 • ex-Data Scientist, Facebook (Meta) HQ
virot-chiraphadhanakul
Speaker

Virot Chiraphadhanakul

และ Guest Speakers ชั้นนำอีกมากมาย

 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-projectmastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflowanalytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineeringdata-lake-with-google-cloud-platformdata-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

สมัครเรียนเลย!

Data Warehouse with
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Storage

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering with dbt

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

Download Syllabus
DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
BigQuery
Scheduling
Model Layering
Dashboard Design
 • ชีวิตการทำงานจริงของ Data Engineer
 • เรียนรู้วิธีคิดผ่านคนที่มีประสบการณ์ทำงานในวงการ
 • เส้นทางการก้าวเข้าสู่สานงาน Data Engineering

ประยุกต์ใช้ความรู้ตลอด 6 สัปดาห์ มาลงมือทำจริงผ่านโจทย์ปัญหาทางธุรกิจแบบ End-to-End ตั้งแต่ การดึงข้อมูล การจัดเก็บข้อมูล การแปลงข้อมูล จนไปถึงการนำข้อมูลมาที่ได้มาใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

end-to-end-projectmastering-looker-studio

เรียนรู้การสร้าง Automated Data Pipelines โดยใช้ Apache Airflow ตั้งแต่การอ่านข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล จนไปถึงการโหลดข้อมูลเข้าสู่ Data Lake/Data Warehouse เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และใช้งานต่อ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Modern Data Stack และการนำศาสตร์ความรู้ Software Engineering มาใช้ในโลกของข้อมูลเพื่อปลดล็อคข้อจำกัดการทำงานระหว่าง Analyst และ Engineer ด้วย Analytics Engineering โดยใช้เครื่องมือ dbt

ทำงานให้ครบ Loop ตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจากหลากหลายแหล่งที่มา จนถึงการทำ Data Visualization เพื่อสร้าง Interactive Report & Dashboard ด้วย Looker Studio

data-pipelines-with-apache-airflowanalytics-engineering

ทำความรู้จักกับบทบาท เครื่องมือ และความรู้พื้นฐานในสายงาน Data Engineering เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วัฏจักรของข้อมูล ไปจนถึงการส่งมอบข้อมูลไปใช้ในทางธุรกิจ

เรียนรู้โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล ทำความเข้าใจ Cloud Computing พร้อมลงมือออกแบบวิธีนำเข้าข้อมูลผ่าน Data Lake และสร้างความได้เปรียบในการจัดการผ่าน services ต่าง ๆ บน Google Cloud Platform

ทำความเข้าใจกับระบบฐานข้อมูลแบบต่าง ๆ ปูพื้นฐาน เกี่ยวกับการทำ Data Modeling และสอนการใช้งาน Google BigQuery เพื่อจัดเก็บข้อมูลบน Data Warehouse และเทคนิคการเขียน Query เพื่อเพิ่ม Query Performance ให้ดียิ่งขึ้น

Introduction-to-data-engineeringdata-lake-with-google-cloud-platformdata-warehouse-and-google-bigquery

หลักสูตร 6 สัปดาห์ อัปสกิล และเตรียมความพร้อมสู่การเป็น Data Engineer ชั้นนำ

ด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้นให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

guest-speaker

Bootcamp Curriculum

Data Engineer Lifecycle
Data Engineer Roles
Cloud Storage
BigQuery
Automated Data Pipeline
DAGs
Data Visualization
ETL/ELT
Data Transformation
Modern Data Stack
dbt

หลักสูตร 6 สัปดาห์

อัปสกิลและเตรียมความพร้อมสู่การเป็น

Data Engineer ชั้นนำด้วยเนื้อหาสุดเข้มข้น

ให้จะเปลี่ยนคุณให้ทำงานนี้ได้แบบมือโปร

สอนการใช้งาน BigQuery แบบครบวงจร

ตั้งแต่การนำข้อมูลเข้ามาเก็บการวิเคราะห์

ข้อมูลและการนำไปแสดงผล เพื่อให้พร้อม

ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ทั้งข้อมูล Structure และ Unstructure

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

Data Warehouse &
Google BigQuery

Data Lake with
Google Cloud Storage

Introduction to
Data Engineering

Data Pipelines with
Apache Airflow

Analytics
Engineering

Data Visualization
with Looker Studio

Guest
Speakers

End-to-end
Project

DE vs DS
Cloud Computing
Data Lake
Data Ingestion
Data Modeling
Data Warehouse
Partitioning
Clustering
Scheduling
Model Layering
Dashboard Design

Project Overview

week 00

Postgres

Database

Google Cloud

Storage

Google BigQuery

dbt

Looker Studio

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน Data Engineer

เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ที่อยากย้ายสายมาทำงาน Data

Programmers หรือ Software Engineers

ที่อยากทำงานสาย Data แต่ไม่ต้องการ

ทำในสายวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติมากนัก หรือ

เคยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อมูลมาก่อน

ที่อยากอัปสกิล Data Engineering

คนทำงานสาย Data ที่ต้องรับบทเป็นData Engineer จำเป็น ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและลดระยะเวลาในบางขั้นตอนด้วยเครื่องมือเพื่อให้มีเวลาทำงานวิเคราะห์มากขึ้น

ที่อยากเตรียมความพร้อม

ทำงาน Data Engineer

นักศึกษา และนิสิตจบใหม่ที่กำลังมองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อม และสร้างโปรไฟล์สำหรับสมัครงาน Data Engineer

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

Data Engineer เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการทำงานและรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นักศึกษาและนิสิตจบใหม่ที่กำลัง

มองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อมและสร้างโปรไฟล์

ให้พร้อมสมัครงาน Data Engineer

สมัครเรียนเลย!

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Software Engineer

Data Analyst / BI Analyst

นักศึกษาจบใหม่

Download Syllabus

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน Data Engineer

เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงาน และรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

ที่อยากย้ายสายมาทำงาน Data

Programmers หรือ Software Engineers

ที่อยากทำงานสาย Data แต่ไม่ต้องการ

ทำในสายวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ความรู้ทาง

คณิตศาสตร์และสถิติมากนัก หรือ

เคยรับผิดชอบงานเกี่ยวกับข้อมูลมาก่อน

ที่อยากอัปสกิล Data Engineering

คนทำงานสาย Data ที่ต้องรับบทเป็นData Engineer จำเป็น ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการจัดการข้อมูลให้เป็นระเบียบและลดระยะเวลาในบางขั้นตอนด้วยเครื่องมือเพื่อให้มีเวลาทำงานวิเคราะห์มากขึ้น

ที่อยากเตรียมความพร้อม

ทำงาน Data Engineer

นักศึกษา และนิสิตจบใหม่ที่กำลังมองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อม และสร้างโปรไฟล์สำหรับสมัครงาน Data Engineer

ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับงาน

Data Engineer เพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในการทำงานและรองรับข้อมูลขนาดใหญ่ได้

นักศึกษาและนิสิตจบใหม่ที่กำลัง

มองหาหลักสูตรในการพัฒนาสกิล เตรียมความพร้อมและสร้างโปรไฟล์

ให้พร้อมสมัครงาน Data Engineer

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

Software Engineer

Data Analyst / BI Analyst

นักศึกษาจบใหม่

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid พร้อมวิดิโอดูย้อนหลังได้ 1 ปี

Program Calendar

เริ่มเรียน 17 ก.พ - 24 มี.ค. 2567

เวลา 09:00-17:00 น.

On-site Workshop

เวลา 19:00-21:00 น.

Virtual Class via Zoom

เวลา 19:00-21:00 น.

Guest Speaker via Zoom

ยกเว้นวันที่ 24 กุมภาพันธ์

เวลา 10:00-12:00 น.

Data Engineering Bootcamp รุ่นที่ 4

Program Calendar

เริ่มเรียน สิงหาคม - กันยายน 2567

Certificate

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Data Engineering โดยตรง

สำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Project สำเร็จ

10 ที่นั่งแรก

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Pricing

50,000฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

45,000฿

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!
Image

39,000฿

(เฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา เท่านั้น!)

เหลือจำนวน

10

ที่นั่ง

Pricing

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับส่วนลดเพิ่ม 15%

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ขอใบเสนอราคา
สมัครเรียนเลย!

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

Image
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

Pricing

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

50,000฿

ลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับส่วนลดพิเศษเมื่อเปิดรับสมัครอีกครั้ง

สมัครก่อนได้รับส่วนลดพิเศษมากกว่า

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

42,500฿

ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป
วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
Image

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid 10 วัน

On-site 6 ครั้ง และผ่าน Zoom 4 ครั้ง

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

วันพุธ ตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

เริ่มเรียน สิงหาคม - กันยายน 2567 (TBD)

สถานที่ Skooldio MBK Tower 20th Floor

รายละเอียดหลักสูตร Data Engineering Bootcamp

*สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

data-engineering-bootcamp
สมัครเรียน
Download Syllabus

รูปแบบการเรียนแบบ Hybrid 10 วัน

On-site 6 ครั้ง และผ่าน Zoom 4 ครั้ง

ระยะเวลา 6 สัปดาห์

วันพุธ ตั้งแต่ 19.00 – 21.00 น.

วันเสาร์ หรืออาทิตย์ ตั้งแต่ 09.00 – 17.00 น.

สถานที่ Skooldio MBK Tower 20th Floor

รายละเอียดหลักสูตร Data Engineering Bootcamp

*สถานที่ และรูปแบบการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง

data-engineering-bootcamp
ลงทะเบียนสนใจรุ่นต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สงสัยตรงไหน ไม่ต้องเก็บไว้ เรามีทีมงานที่พร้อมจะช่วยตอบทุกคำถามของคุณ

หรือ

คุณโจ้ 081-065-5045

Email: hello@skooldio.com

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา