ลงทะเบียนแสดงความสนใจสำหรับการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3

หลักสูตรผู้บริหาร 7 สัปดาห์ ที่จะเปลี่ยนวิธีคิด

พร้อมพาธุรกิจคุณก้าวไปอีกขั้น ด้วยกลยุทธ์แบบดิจิทัล

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า
Image

หลักสูตรผู้บริหาร 7 สัปดาห์

ที่จะเปลี่ยนวิธีคิด พร้อมพาธุรกิจคุณ

ก้าวไปอีกขั้น ด้วยกลยุทธ์แบบดิจิทัล

กระชับขึ้น เข้มข้นขึ้น ให้คุณเป็น Digital Leader ตัวจริง

80% ขององค์กรเร่งมือในการทำ Digital Transformation

แต่กว่า 70% ทำไม่สำเร็จ

BCG Study,2020

Image Image

80% ขององค์กรเร่งมือ

ในการทำ Digital Transformation

แต่กว่า 70% ทำไม่สำเร็จ

พัฒนาทักษะผู้นำให้พร้อมรับมือกับยุค Digital

ภายใน 7 สัปดาห์

เรียนรู้กลยุทธ์ครบทั้ง 5 แกนที่สำคัญ

เพื่อเป็น Digital Leader ที่นำองค์กรให้อยู่รอดในยุคนี้

Customer

5 Core Strategy | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อจากออนไลน์สู่ออฟไลน์

Image

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พร้อมสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าแบบครบวงจร

Data

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย AI

และ Automation

Image

Tech & Automation

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม

Image

Digital Business Strategy

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้คนเก่งรัก พร้อมทำงาน

ได้เต็มศักยภาพ

Image

People

หลักสูตรนี้ผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

Image
ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

เรียนรู้กลยุทธ์ครบทั้ง 5 แกนที่สำคัญ

เป็น Digital Leader ที่นำองค์กรให้ อยู่รอด ในยุคนี้

Customer

5 Core Strategy | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Image

สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ

จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พร้อมสร้างคุณค่าให้ลูกค้าแบบครบวงจร

Data

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย AI และ Automation

Tech &

Automation

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม

Digital Business Strategy

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้คนเก่งรักพร้อมทำงานได้เต็มศักยภาพ

Image

People

หลักสูตรนี้ผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น

เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers

ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

Image Image Image

หลักสูตรนี้ผ่านการ

เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น

เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers

ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

3 รูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบพิเศษเพื่อผู้บริหาร

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริงจาก Harvard Business School และกรณีศึกษาธุรกิจ

ในประเทศไทยเพื่อให้คุณทำ Digital Transformation ในองค์กรได้สำเร็จ

Strategic Case Discussion | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Intensive Workshops | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Guest Speakers | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

Strategic Case

Discussion

Intensive

Workshops

Guest

Speakers

แลกเปลี่ยนความเห็นกับ

ผู้บริหารร่วมคลาส ผ่านกรณีศึกษาจาก

Harvard Business School จำลองการ

ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทาย

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดี

เพื่อให้เข้าใจในเวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำ

ในเวิร์กชอปสุดเข้มข้นเพื่อให้เห็นภาพและ

สามารถนำไปแก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริงในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์

ของผู้บริหารระดับท็อปที่มาแชร์และ

เปิดโอกาสให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

Image

3 รูปแบบการเรียน

ที่ออกแบบพิเศษ

เพื่อผู้บริหาร

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริง

จาก Harvard Business School

และกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทย

เพื่อให้คุณทำ Digital Transformation

ในองค์กรได้สำเร็จ

Strategic Case Discussion | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Intensive Workshops | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Guest Speakers | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

Strategic Case

Discussion

Intensive

Workshops

Guest

Speakers

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริง

ในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์

ของผู้บริหารระดับท็อปที่มาแชร์

และเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดี เพื่อให้เข้าใจ

ในเวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำในเวิร์กชอป

สุดเข้มข้น เพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปแก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

Image

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารร่วมคลาส

ผ่านกรณีศึกษาจาก Harvard Business School จำลองการตัดสินใจในสถานการณ์

ที่ท้าทาย

Meet the Program Curator

" ปัจจุบัน การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ที่ MIT และการทำงานใน Silicon Valley รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

ในประเทศไทย


ผมตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตลอด 7 สัปดาห์ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เนื้อหาของโปรแกรมนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วิทยากร

ทุกท่านล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทำจริง มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำ

ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Amazon, Lazada, Builk, และ Jitta

เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ยุคดิจิทัล

และทำ Digital Transformation ได้ประสบความสำเร็จ "

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• อดีต Data Scientist, Facebook Inc.

• Ph.D. in Operations Research MIT Sloan School of Management

• Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

• Google Developer Expert (Machine Learning)

Virot "Ta" Chiraphadhanakul, Ph.D.

Meet the Program Curator

" ปัจจุบัน การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัยที่ MIT และการทำงานใน Silicon Valley รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา

ให้กับหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย


ผมตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตลอด 7 สัปดาห์ให้มีความ

ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เนื้อหาของโปรแกรมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วิทยากรทุกท่านล้วน

แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทำจริง มีประสบการณ์

ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Amazon, Lazada, Builk และ Jitta เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำ

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

สู่ยุคดิจิทัลและทำ Digital Transformation

ได้ประสบความสำเร็จ "

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• อดีต Data Scientist, Facebook Inc.

• Ph.D. in Operations Research MIT Sloan School

of Management

• Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

• Google Developer Expert (Machine Learning)

Virot "Ta"

Chiraphadhanakul, Ph.D.

Click to play video
Click to play video
Click to play video

วิธีการใช้ Data ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ, THE SECRET SAUCE

เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานในบริษัท Facebook? กับ ดร.ต้า Skooldio, MM Remaster EP.107

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Passion ชนะทุกอย่าง, Forbes Thailand

คุยกับ MD Skooldio "ต้า วิโรจน์" เรื่อง "การบริหารงานแบบ Silicon Valley", แปดบรรทัดครึ่ง

4 Tech Trends for Digital Workforce, ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC

Data Analytics กับผู้ประกอบการ, SET Thailand

เอาเป็นว่า ‘AI’ ไม่น่าแย่งงานมนุษย์ แต่, FAROSE podcast

Data for Business | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Skooldio MM Remaster 107| Digital Leadership Bootcamp [DLB] Dr. Virot Forbes | Digital Leadership Bootcamp [DLB]
Click to play video
Digital Leadership in Thailand | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุยกับดร.ต้า-วิโรจน์ ว่าด้วยเรื่องการสร้าง Digital Leadership
ในองค์กรไทย, Techsauce

บทความและวิดีโอสัมภาษณ์ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า
Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Managing Director, Skooldio
 • ex-Data Scientist, Facebook
Patai Padungtin | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณไผท ผดุงถิ่น

 • Co-founder & CEO, BUILK ONE Group

คุณพงศกร ธีรภาพวงศ

 • CTO, Hato Hub
 • ex-Senior Software Development Engineer, Amazon
Pongsakorn Teeraparpwong | Digital Leadership Bootcamp [DLB]
 • CEO, Lazada Thailand
 • ex-Project Leader, BCG

คุณวีระพงศ์ โก

Werapong Goo | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Pawin Suthapong | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณภาวินท์ สุทธพงษ์

 • Co-Founder & CPO, Primo World
 • ex-Lead Software Development Engineer, Microsoft Corporation
Anontawong Marukpitak | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

 • VP of People, LINE MAN Wongnai
 • Co-founder & COO, Jitta
 • ex-Country Marketing Manager, Google

คุณพรทิพย์ กองชุน

Pornthip kongchun | Digital Leadership Bootcamp [DLB] chakraphan hiranwongwira | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณจักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

 • Service Experience Consultant & Founder, H and Double H Design
May Sripatanaskul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

 • Co-founder & CEO, LUKKID
 • ศิษย์เก่า Stanford d.school สถาบันต้นกำเนิด Design Thinking

และ Guest speakers อื่น ๆ อีกมากมาย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงกับคุณ

เหล่าผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จากการทำงานทั้งในองค์กรชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

CEO and Co-Founder, MFEC

ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

 • Chairman of Executive Board, Thailand Post Co. Ltd
 • Head of Marketing Department and Chief Brand Officer, Chulalongkorn University
ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

Course Curriculum

Week 1

Digital Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรด้วยโมเดลธุรกิจ ที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านกลไกการเติบโต

อย่างก้าวกระโดด (Network Effect) และการสร้าง Ecosystem ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่

BUILK คือหนึ่งในบริษัทไทยที่ทำกลยุทธ์ดิจิทัลได้ดีมาก ทั้งในมุม Customer, Data และTech สามารถสร้าง Ecosystem ต่อยอดธุรกิจจากข้อมูลได้อย่างน่าสนใจ คุณไผทจะมาเล่าประสบการณ์ในการสร้างธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ไม่มีลูกค้าจนประสบความสำเร็จ

Case in Point

Image Image

PRIMO เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการทำระบบข้อมูลลูกค้า (CDP) ของบริษัทชั้นนำ เช่น The 1, Lotus’s, ธนาคารกรุงเทพ

ซึ่งเป็นหัวใจของการต่อยอดสร้างกลยุทธ์ธุรกิจให้ดูแลลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้น

Case in Point

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้น ด้วยการนำ AI และ Automation มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

และส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

Digital Enterprise

Image

Week 2

Image

Leading with Data

Week 3

มาเรียนรู้ผ่านเคสธุรกิจและ Framework ที่กลั่นมาจากประสบการณ์เป็น Data Scientistที่ Facebook (Meta) บริษัทชั้นนำระดับโลก และองค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมให้เป็น Data-Driven Organization

Image

Customer Centricity

Week 4

มีเทคโนโลยีล้ำ ๆ อย่างเดียวยังไม่พอ แต่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย เวิร์กชอปนี้จะพาคุณออกแบบ

ประสบการณ์ลูกค้าให้ไร้รอยต่อ ตั้งแต่ออนไลน์ถึงออฟไลน์ ให้ลูกค้าประทับใจ และสะดวกกับทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

Image Image Image

Case in Point (คุณเมษ์)

ด้วยประสบการณ์จาก Stanford d.School และ LUKKID บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการ ประยุกต์ใช้ Design Thinking

เพื่อพัฒนา Product ให้กับองค์กรไทยชั้นนำ คุณเมษ์จะพาคุณไปทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพบกับ

กระบวนการออกแบบ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Case in Point (คุณจักรพันธุ์)

จากประสบการณ์การทำงานด้าน Service Design กว่า 10 ปี คุณจักรพันธุ์จะพาคุณลองใช้ Service Blueprint

เครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบประสบการณ์ไร้รอยต่อให้กับลูกค้า พร้อมชี้จุดอ่อนที่ควรแก้ไข

ในบริการของเรา และเป็นตัวช่วยประสานให้การทำงานทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนั้นลงตัว

Week 5

Digital Leadership

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่

ที่จะช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Case in Point

มาฟังวิธีคิดจากคนที่เคยร่วมงานในองค์กร Tech ระดับโลก อย่างคุณพรทิพย์จาก Google และคุณพงศกรจาก Amazon

และคุณต้าจาก Facebook (Meta) ว่าเขามีวิธีการดูแลคนอย่างไร และคุณสามารถนำมาปรับใช้ในบริบทขององค์กรไทยได้อย่างไร

Image Image Image

Design Sprint

Week 6

องค์กรของคุณเป็นไหม ? กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้เวลาเป็นเดือน แถมใช้ทรัพยากรจำนวนมาก มาลองทำชิ้นงานต้นแบบ

ให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัลที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็ว ด้วยกระบวนการ

Design Sprint ของ Google Ventures นำกิจกรรมโดย อ.ต้า Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

Design Sprint by Google Ventures

คือ กระบวนการ 5 ขั้นตอน ที่ใช้ในการตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจ ผ่านการออกแบบ สร้างชิ้นงานต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานซึ่งจะช่วยให้คุณได้ feedback จากลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ และลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ Google, Facebook, Uber, และ LEGO ใช้ทดสอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Image Image Image Image Image Image

เข้าใจปัญหา และ

ตั้งเป้าหมายในระยะยาว

Map Ideas

Sketch

เปลี่ยนไอเดีย

เป็นภาพวาด

Decide

ตัดสินใจเลือก

วิธีแก้ปัญหา

Create Prototype

เริ่มสร้าง

ชิ้นงานต้นแบบ

Test with User

ทดสอบกับผู้ใช้งาน

เพื่อเรียนรู้

Week 7

Connecting the Dots

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การนำไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

กับผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และปิดท้ายด้วย Networking Dinner

Case in Point

ฟังเบื้องหลังจากปาก CEO ของ Lazada ที่จะมาเฉลยกลยุทธ์สร้างกำไรโตก้าวกระโดด

พร้อมเทคนิคพัฒนาแพลตฟอร์มและวิธีบริหารคนให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรจนพาธุรกิจสำเร็จได้

Image Image Image

Transforming Your Business with Platform Strategies and Digital Ecosystems

Elevating Business Excellence with the Powerof Automation and Generative AI

Unlocking the Winning Edge with Data-Driven Strategies

Developing a Blueprint for Future-Driven, Customer-Centric Innovation

Leading Innovation through Empowered and Trusting Teams

Accelerating Your Vision to a Touchable Reality

สัมผัสประสบการณ์แบบ Data-Driven Organization ผ่านการจำลองสถานการณ์การตัดสินใจ ด้วยข้อมูลจากเคสธุรกิจจริง โดยจะได้ลองทั้งการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคต และตัดสินใจ ผ่านการเล่น Simulation Game จาก Harvard Business Publishing

Case in Point

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

Course

Curriculum

Week 1

Digital

Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ ด้วย Model ธุรกิจที่จะช่วยให้ Product สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า รวมทั้งเข้าใจกระบวนการสร้าง Ecosystem

BUILK คือหนึ่งในบริษัทไทยที่ทำกลยุทธ์ดิจิทัล

ได้ดีมากทั้งในมุม Customer, Data, Tech และต่อยอดการใช้ Data ได้ครบ Ecosystem ของ

ตัวเอง คุณไผทจะมาเล่าประสบการณ์ในการ

ทำกลยุทธ์ตั้งแต่ไม่มีลูกค้าจนประสบความสำเร็จ

Case in Point

Image Image

PRIMO เป็นเบื้องหลังความสำเร็จในการทำ

ระบบข้อมูลลูกค้า (CDP) ของบริษัทชั้นนำ เช่น

The 1, Lotus’s, ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นหัวใจ

ของการต่อยอดสร้างกลยุทธ์ธุรกิจให้ดูแลลูกค้า

ได้ดีมากยิ่งขึ้น

Case in Point

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้น

ด้วยการนำ AI และ Automation มาช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและส่งเสริมการนำข้อมูลไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ

Digital Enterprise

Image

Week 2

Image

Leading with Data

Week 3

มาเรียนรู้ผ่านเคสธุรกิจและ Framework ที่กลั่นมาจากประสบการณ์เป็น Data Scientistที่ Facebook (Meta) บริษัทชั้นนำระดับโลก และองค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมให้เป็น Data-Driven Organization

Customer Centricity

Week 4

มีเทคโนโลยีล้ำ ๆ อย่างเดียวยังไม่พอ แต่ต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย เวิร์กชอปนี้จะพาคุณออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้ไร้รอยต่อ ตั้งแต่ออนไลน์ถึงออฟไลน์ ให้ลูกค้าประทับใจ และสะดวกกับทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

Image Image Image

Case in Point (คุณเมษ์)

ด้วยประสบการณ์จาก Stanford d.School และ LUKKID บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อพัฒนา Product ให้กับองค์กรไทยชั้นนำ คุณเมษ์จะพาคุณไปทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและพบกับกระบวนการออกแบบที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตอบโจทย์

ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Case in Point (คุณจักรพันธุ์)

ประสบการณ์การทำงานด้าน Service Design

กว่า 10 ปี คุณจักรพันธุ์จะพาคุณลองใช้

Service Blueprint เครื่องมือที่ช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบประสบการณ์ไร้รอยต่อ

ให้กับลูกค้า พร้อมชี้จุดอ่อนที่ควรแก้ไขในบริการของเรา และเป็นตัวช่วยประสานให้การทำงาน

ทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านนั้นลงตัว

Week 5

Digital Leadership

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Case in Point

มาฟังวิธีคิดจากคนที่เคยร่วมงานในองค์กร Tech ระดับโลก อย่างคุณพรทิพย์จาก Google คุณพงศกรจาก Amazon และคุณต้าจาก Facebook (Meta) ว่าเขามีวิธีการดูแลคนอย่างไร และคุณสามารถนำมาปรับใช้ใน

บริบทขององค์กรไทยได้อย่างไร

Image Image Image

Design Sprint

Week 6

องค์กรของคุณเป็นไหม ?

กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้เวลาเป็นเดือน แถมใช้ทรัพยากรจำนวนมาก มาลองทำชิ้นงานต้นแบบให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน

สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัล

ที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็ว ด้วกระบวนการ

Design Sprint ของ Google Ventures

นำกิจกรรมโดย อ.ต้า Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

Design Sprint

by Google Ventures

คือ กระบวนการ 5 ขั้นตอน ที่ใช้ในการตอบ

คำถามสำคัญทางธุรกิจผ่านการออกแบบ

สร้างชิ้นงานต้นแบบและนำไปทดสอบกับ

ผู้ใช้งานซึ่งช่วยให้คุณได้ feedback จากลูกค้า

อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์

และลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ Google, Facebook, Uber

และ LEGO ใช้ทดสอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Image

Map Ideas

Week 7

Connecting the Dots

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การนำไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และปิดท้ายด้วย Networking Dinner

Case in Point

ฟังเบื้องหลังจากปาก CEO ของ Lazada

ที่จะมาเฉลยกลยุทธ์สร้างกำไรโตก้าวกระโดดพร้อมเทคนิคพัฒนาแพลตฟอร์มและ

วิธีบริหารคนให้สามารถขับเคลื่อนองค์กร

จนพาธุรกิจสำเร็จได้

Image Image Image
Image
Image

Sketch

Decide

Create

Prototype

Test with User

Transforming Your Business with Platform Strategies and Digital Ecosystems

Elevating Business Excellence with the Powerof Automation and Generative AI

Unlocking the Winning Edge

with Data-Driven Strategies

Developing a Blueprint for Future-Driven, Customer-Centric Innovation

Leading Innovation through

Empowered and Trusting Teams

Accelerating Your Vision to

a Touchable Reality

สัมผัสประสบการณ์แบบ Data-Driven Organization ผ่านการจำลองสถานการณ์การตัดสินใจ ด้วยข้อมูลจากเคสธุรกิจจริง โดยจะได้ลองทั้งการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคต และตัดสินใจ ผ่านการเล่น Simulation Game จาก Harvard Business Publishing

Case in Point

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

Digital Leadership Bootcamp

รีวิวจากผู้เรียน

ในรุ่นที่ผ่านมา

Image

" คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่าเทคนิคเป็นยังไง

แต่เลยไปถึงวิธีการคิด การปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จักการทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็ Application ที่สามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ "

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

DLB รุ่น 3

" ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ Upskill/Reskill มา

คอร์สนี้เป็นFundamental เป็น A Must ที่ C-Level

ขององค์กร หรือบริษัทไหนที่ต้องการ Transform

ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือ

ปรับองค์กรยังไง ให้ตอบรับโลกได้

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

CEO

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

Image

" ความคาดหวังคืออยากได้ Digital ในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และมุม Startup เพราะมันเป็นกำลังของ

คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้ตรงตามที่คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน Design Thinking มานาน เคยบินไปทำที่เมืองนอกด้วย

พอคุณต้ากับคุณเมษ์ทำให้ดู มันเป็นเคสของบ้านเรา

เป็นบริบทของไทย อันนี้ชอบเลย

Image

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

Managing Director

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Image

" เนื้อหาแน่นซึ่งตอบโจทย์เลย เพราะเราอยากมาเรียนรู้จริง ๆ ประทับใจและก็สนุกมากเพราะมันไม่ใช่แค่ lecture

แต่ ได้ลงมือทำจริง จากที่เคยอ่านเคยฟังแล้ว ครั้งนี้มีคน

ที่มีประสบการณ์มาสอน มาไกด์ ทำให้ได้ลอง Apply

พูดคุยและใช้จริง "

คุณธรานันท์ อัศวเทววิช

AVP - Ecommerce &

Omnichannel Project Management

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) / DLB รุ่น 3

" Digital Leadership Bootcamp ถือเป็นการเดินทาง

ที่พาเราไปสัมผัสโลกของ Digital Disruption

อย่างครบรส มีทั้ง กองทัพวิทยากร

ที่ถือเป็นผู้รู้ที่แท้จริง ทั้งฟัง ทั้งได้ลงมือทำ

และได้รับการดูแลที่ยอดเยี่ยมจากทีมงาน Skooldio

ยกให้ 10 เต็มค่ะ "

Image

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

/ DLB รุ่น 2

Image

" DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่

รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อม พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

คือคนที่อยู่รอดและทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools

ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรแล้ว

ใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย "

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

Digital Leadership Bootcamp

รีวิวจากผู้เรียน

ในรุ่นที่ผ่านมา

Image

" DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

มันเป็นสิ่งที่รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อม

พร้อมจะเปลี่ยนแปลง คือคนที่อยู่รอด

และทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools

ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับ

องค์กรแล้วใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็น

คอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย "

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

Image

" คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่า

เทคนิคเป็นยังไง แต่เลยไปถึงวิธีการคิด

การปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จัก

การทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็

Application ที่สามารถ นำไปประยุกต์

ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ "

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

/ DLB รุ่น 3

" ความคาดหวังคืออยากได้ Digital

ในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และ

มุม Startup เพราะมันเป็นกำลัง

ของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ ได้ตรงตามที่

คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน

DesignThinking มานาน เคยบินไปทำ

ที่เมืองนอกด้วย พอคุณต้ากับคุณเมษ์

ทำให้ดูมันเป็นเคสของบ้านเรา

เป็นบริบทของไทยอันนี้ชอบเลย

Image

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

Managing Director

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Image

" เนื้อหาแน่นซึ่งตอบโจทย์เลย เพราะ

เราอยากมาเรียนรู้จริง ๆ ประทับใจ

และก็สนุกมากเพราะมันไม่ใช่แค่

lecture แต่ ได้ลงมือทำจริง จากที่

เคยอ่านเคยฟังแล้ว ครั้งนี้มีคนที่มี

ประสบการณ์มาสอน มาไกด์ ทำให้

ได้ลอง Apply พูดคุยและใช้จริง "

คุณธรานันท์ อัศวเทววิช

AVP - Ecommerce &

Omnichannel Project Management

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

/ DLB รุ่น 3

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

CEO

" ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ

Upskill/Reskill มา คอร์สนี้เป็น

Fundamental เป็น A Must

ที่ C-Level ขององค์กร หรือบริษัทไหน

ที่ต้องการ Transform ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือ

ปรับองค์กรยังไง ให้ตอบรับโลกได้

Image

/ DLB รุ่น 2

อุปนายกสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย

คุณสุวภา เจริญยิ่ง

" Digital Leadership Bootcamp

ถือเป็นการเดินทางที่พาเราไปสัมผัส

โลกของ Digital Disruption

อย่างครบรส มีทั้ง กองทัพวิทยากร

ที่ถือเป็นผู้รู้ที่แท้จริง ทั้งฟัง ทั้งได้

ลงมือทำและได้รับการดูแลที่ยอดเยี่ยม

จากทีมงาน Skooldio

ยกให้ 10 เต็มค่ะ "

Image
ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า

การันตีจากผู้เรียนที่ผ่านมา

สอนเข้าองค์กรกว่า

100+

450+

ผู้เรียนกว่า

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation

หรือ ทำกลุยทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

ผู้มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเอง

CEO หรือ C-Level

ผู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้

ผู้บริหารทีมดิจิทัล

ผู้ดูแลการทำ Digital Product (เช่น ทีม Web/App, AI, Data) หรือ Digital Transformation ขององค์กรที่ต้องการ

เรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อนำโปรเจกต์ดิจิทัลไปสู่ความสำเร็จ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีบริหารธุรกิจแบบใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล

เพื่อการบริหารหน่วยงาน, กำกับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างดียิ่งขึ้น

ผู้ที่ต้องการวางแผนการ Transform ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

และมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจ

ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ

ปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วย

การทำ Digital Transformation หรือ ทำ

กลุยทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

ผู้ดูแลการทำ Digital Product (เช่น ทีมWeb/

App, AI, Data) หรือ Digital Transformation ขององค์กรที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อ

นำโปรเจกต์ดิจิทัลไปสู่ความสำเร็จ

ผู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้

ผู้มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเอง

ผู้ที่ต้องการวางแผนการ Transform ธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยี ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น

ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีบริหารธุรกิจแบบใหม่ ๆ

ในยุคดิจิทัลเพื่อการบริหารหน่วยงาน

กำกับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

อย่างดียิ่งขึ้น

Image Image

Pricing

ราคาครอบคลุมค่าใช้จ่าย Design Sprint Trip 4 วัน 3 คืน

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

เฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

130,000฿

Pack 3

Image

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

Early Bird

140,000฿

พิเศษ! เมื่อสมัครและชำระเงิน

10 ท่านแรกเท่านั้น

Regular

150,000 ฿

มี Video ดูย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์

หรือ สามารถส่งตัวแทนเข้าร่วมบางคลาสได้

Image
ลงทะเบียนความสนใจสำหรับรุ่นหน้า
Class Room 1 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 2 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 3 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 4 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 6 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 7 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 8 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 10 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 9 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 11 | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Class Room 12 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

ภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

Class Room 5 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

รูปแบบการเรียนแบบ Onsite

รายละเอียดหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2566

ทริป Design Sprint ต่างจังหวัด

วันที่ 1 - 4 ธ.ค. 2566

Image

รูปแบบการเรียนแบบ Onsite

รายละเอียดหลักสูตร

หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

เริ่มเรียน 27 ต.ค. - 8 ธ.ค. 2566

ทริป Design Sprint ต่างจังหวัด

วันที่ 1 - 4 ธ.ค. 2566

Image

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


หรือ

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

Email: hello@skooldio.com

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา