โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัล

กับเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อสามารถต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร

โปรแกรมเข้มข้น 12 สัปดาห์ สำหรับผู้บริหารยุคดิจิทัลกับเนื้อหาที่ออกแบบมาเพื่อสามารถต่อยอดใช้ได้จริงในองค์กร


เริ่มเรียน กันยายน - ธันวาคม 2022 นี้!

สมัคร DLB รุ่น 3
ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร

เริ่มเรียน กันยายน - ธันวาคม 2022

Digital

Leadership

Bootcamp

เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ของการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

ฟังแนวคิด และเรื่องราวการทำงานกับตัวจริงของวงการ

สร้างศักยภาพให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน

ทั้งการดำเนินงานธุรกิจ และการบริหารคนภายในองค์กร


สร้าง Connection กับผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำในยุคดิจิทัล

ขยายโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ หรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

Workshops

with Exclusive Class by

4 Days

1 Company Visit

9 Intensive

Design Sprint Trip

DIGITAL LEADERSHIP BOOTCAMP

หลักสูตรที่ผู้เรียนให้การตอบรับว่า เนื้อหาเข้มข้น อัดแน่น ช่วยต่อยอดการทำธุรกิจ

และพัฒนาองค์กรในยุคดิจิทัลได้จริง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทั้งผู้สอนและเพื่อนร่วมรุ่น

*ภาพบรรยากาศและผู้ร่วมบรรยายในรุ่นก่อน

เตรียมพบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์

จากการทำงานในธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

Managing Director, Skooldio

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Chief Executive Officer, AISCB

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

Chief Technology Officer, Hato Hub

พงศกร ธีรภาพวงศ์

พรทิพย์ กองชุน

Chief Operating Officer & Co-founder,

Jitta

Agile Coach, Odd-e

ทวิร พานิชสมบัติ

Chief Executive Officer, Lazada (Thailand)

วีระพงศ์ โก

Chief Technology Officer & Co-Founder, Primo World

ภาวินท์ สุทธพงษ์

Founder & Managing Director,

Digital Tips Academy

มัณฑิตา จินดา

และท่านอื่นๆ อีกมากมาย

สมัคร DLB รุ่น 3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

พชร อารยะการกุล

Chief Executive Officer,

Bluebik Group PLC

อภิรักษ์ ปนาทกูล

Founder, UX Academy

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

Founder & Chief Executive Officer,

PacRim Group

ไผท ผดุงถิ่น

Chief Executive Officer & Co-founder, BUILK ONE Group

อุกฤษ อุณหเลขกะ

Chief Executive Officer & Co-founder, Ricult

สุนาถ ธนสารอักษร

Chief Executive Officer, Rabbit’s Tale

Chief Executive Officer & Co-founder, LUKKID

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

Chief Executive Officer, Sea (Thailand)

เตรียมพบกับเหล่าผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์

จากการทำงานในธุรกิจชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

Managing Director, Skooldio

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Chief Executive Officer, AISCB

กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร

ดูทั้งหมด

Co-founder & COO, Jitta

พรทิพย์ กองชุน

Agile Coach, Odd-e

ทวิร พานิชสมบัติ

Chief Executive Officer, Lazada (Thailand)

วีระพงศ์ โก

Co-Founder & CPO,

Primo World

ภาวินท์ สุทธพงษ์

Founder and MD of Digital Tips Academy

มัณฑิตา จินดา

ซ่อนเนื้อหา

พงศกร ธีรภาพวงศ์

Chief Technology Officer,

Hato Hub

และท่านอื่นๆ อีกมากมาย

Chief Executive Officer,

Bluebik Group PLC

พชร อารยะการกุล

Founder, UX Academy

อภิรักษ์ ปนาทกูล

สุนาถ ธนสารอักษร

Chief Executive Officer,

Rabbit’s Tale

อุกฤษ อุณหเลขกะ

Co-founder & CEO, Ricult

Founder & CEO, PacRim Group

พรทิพย์ อัยยิมาพันธ์

ไผท ผดุงถิ่น

Co-founder & CEO

, BUILK ONE Group

มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

Chief Executive Officer,

Sea (Thailand)

Co-founder & CEO, LUKKID

เมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

ACTIVITIES

เรียนรู้ และลงมือทำจริง กับรูปแบบการ ทำงาน ที่บริษัทชั้นนำแบบ Google พัฒนาเพื่อการใช้เฟ้นหาไอเดีย และทดสอบภายในเวลาเพียง 3 วัน

Design Sprint Trip

Intensive Workshop & Fireside Chat

ลงมือทำจริงในทุกบทเรียน พร้อมเรียนรู้ผ่านการพูดคุย กับ Speaker ชั้นนำของประเทศ ที่จะมาแชร์ความรู้ที่มีเพื่อให้คุณได้เรียนรู้จากเคสจริง แบบใกล้ชิด

Company Visit

ร่วมเข้าชมการทำงาน ในบริษัทชั้นนำ เพื่อสัมผัสบรรยากาศการทำงาน และกระบวนการทำงานขององค์กรที่ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล

Design Sprint Workshop

อภิรักษ์ ปนาทกูล

Founder, UX Academy

ดร. วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Managing Director, Skooldio

Facilitated by Google Certified Sprint Master

WHY

เรียนรู้การตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจผ่านการทำ Prototype และการทดสอบกับลูกค้าจริง

เวิร์กชอปนี้จะช่วยให้ทีมมีความเข้าใจร่วมกันในวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และงานได้อย่างชัดเจน

HOW

TOPIC & KEYNOTE

รวมทุกประเด็นที่ผู้นำควรคำนึงถึงในการทำธุรกิจยุค Digital

Customer

Design Thinking

เริ่มสร้างนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ ด้วยหลักการ Human-Center Design พร้อมสร้างพื้นที่ให้ทีมได้กล้าลองสิ่งใหม่

Team

เรียนรู้ Mindset ในการนำพาองค์กรก้าวผ่านการทำ Digital Transformation ด้วยทรัพยากรที่สำคัญที่สุดอย่างคน และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

Technology

เข้าใจแนวทางการส่งเสริมทีมในฐานะผู้บริหาร เพื่อพลักดันทีมในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มอบประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด

UX/UI

Digital Leadership

เปลี่ยนวิธีการบริหารองค์กรในยุคดิจิทัล ผ่านการทำงานที่เน้นความคล่องตัว พร้อมรับต่อทุกการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

Agile

เริ่มวางเป้าหมายที่ดี ให้ทีมทำงานนอกกรอบได้ในทิศทางเดียวกัน และเกิดความเข้าใจในการทำงาน พร้อมสร้างกลไกในการเรียนรู้และพัฒนา

OKRs

Digital Marketing

เข้าใจวิธีการทำ Marketing ในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ เมื่อวิธีการเดิมๆ ไม่ได้ผลอีกต่อไป

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล ตั้งแต่วิเคราะห์ วัดผล และการต่อยอดไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ รวมไปถึงการบริหารภายในองค์กร

Data Science

เปลี่ยนกระบวนการทำงานแบบเดิมๆ ด้วย Business Automation Tools หนึ่งในคีย์ที่ช่วยให้คุณได้เปรียบกว่าใครในธุรกิจ

Business Automation

TOPIC & KEYNOTE

รวมทุกประเด็นที่ผู้นำควรคำนึงถึงในการทำธุรกิจยุค Digital

Culture & Leadership

Digital Leadership

Design Thinking

  • Empathize your user and your team.
  • OKRs Implementation in team.
  • Upgrade your working process with Agile.
  • Reframing questions and mechanism of Ideas creation.
  • Be faster, be stronger team to accomplish your goal.

OKRs

Agiles

Business

Business Automation

Digital Marketing Strategy

  • Ask the right question and create a new value by using data.
  • Preparing your organization to keep pace in digital world.
  • How to lead digital business team.
  • Marketing automation for OMNI channel management.

Data Analytics

UX / UI

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก DIGITAL LEADERSHIP BOOTCAMP

สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ เพื่อวางกลยุทธ์ในการทำ Digital Transformation หรือสร้าง Digital Products ให้ตอบโจทย์ลูกค้าขององค์กรได้อย่างแท้จริง

สามารถบริหารและเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ ที่ช่วยผลักดันให้ทีมมีความพร้อมต่อการแข่งขันในยุคดิจิทัล และพร้อมขับเคลื่อนองค์กร ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

สร้าง Quality Network กับกลุ่มผู้นำดิจิทัล และผู้เชี่ยวชาญ เพิ่มโอกาสในการขยาย และต่อยอดธุรกิจในอนาคต

สมัคร DLB รุ่น 3
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

PROGRAM CALENDAR

Design Sprint

12 Weeks

09.30 - 17.30

13 - 16 October 2022

ผู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้

ถึงเวลาแล้วที่คุณจะมาร่วมผลักดันทีมและองค์กรของคุณ สู่ธุรกิจยุคดิจิทัล!

ผู้บริหารระดับสูง หรือ ผู้รับผิดชอบที่สามารถตัดสินใจในการวางแผนการทำ Digital Product หรือ Digital Transformation ขององค์กร

ผู้ประกอบการที่ต้องการพลิกโฉมธุรกิจ หรือพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ตอบสนองลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ผู้ที่อยากร่วมผลักดันทีมในองค์กรให้มีศักยภาพ พร้อมมีความสามารถในการแข่งขันยุคดิจิทัล

ผู้บริหารองค์กร

เจ้าของธุรกิจ

ผู้สนใจพัฒนาทักษะผู้นำ

SUPER EARLY BIRD

175,000

TEAM PACK 3

165,000

PRICING PLAN

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

สมัคร DLB รุ่น 3

พิเศษสำหรับคุณ รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

REGULAR

200,000

จากราคาปกติ

ที่นั่งเท่านั้น

โปรโมชั่น

3

เหลือเพียง

EARLY BIRD

185,000

TEAM PACK 3

165,000

PRICING PLAN

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

สมัคร DLB รุ่น 3

REGULAR

200,000

จากราคาปกติ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

ภายใน 7 สิงหาคมนี้ เท่านั้น

สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงิน

REGULAR

200,000

TEAM PACK 3

165,000

PRICING PLAN

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น จากราคาเดิม xxx,xxx

สมัคร DLB รุ่น 3

เรียนรู้แบบเข้มข้น จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงระดับประเทศ

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณ รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

ภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

มาอัพสกิลให้พร้อมสู่การเป็น Product Manager กับเรา

สนใจสมัคร รุ่น 3

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คุณเฟรชชี่ 099 452 5551

หรือ

Email: hello@skooldio.com

Go to top
สมัคร DLB รุ่น 3

มาร่วมอัปสกิลเป็น

ผู้นำยุคดิจิทัลไปด้วยกัน!

ด่วน! รับจำนวนจำกัด

© Skooldio 2022

ติดตามเรา

9 Intensive Workshop

ทุกวันศุกร์ เวลา 9:30 - 17:30 น.

(ยกเว้นสัปดาห์แรก เริ่มวันเสาร์ที่ 17 ก.ย. 2565)

(ประกาศอีกที...)

1. บรรยาย

2. กิจกรรม Design Sprint Workshop

วันที่ 13 - 16 ต.ค.

with Exclusive Class by

SUPER EARLY BIRD

185,000

175,000

สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงิน 10 ท่านแรกเท่านั้นภายในXX X.X. XXXX เท่านั้น

PACK 3

165,000

PRICING PLAN

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

สมัคร DLB รุ่น 4

สมัครตอนนี้ !

รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

REGULAR

200,000

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

INDIVIDUAL TYPE

EARLY BIRD

SUPER EARLY BIRD

185,000

175,000

coming soon

REGULAR

สำหรับผู้ที่สมัครและชำระเงิน 10 ท่านแรกเท่านั้นภายในXX X.X. XXXX เท่านั้น

200,000

PACK 3

TEAM TYPE

165,000

PRICING PLAN

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

สมัคร DLB รุ่น 4

สมัครตอนนี้ !

รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

INDIVIDUAL TYPE

EARLY BIRD

185,000

REGULAR

เมื่อสมัครและชำระเงิน

ภายในXX X.X. XXXX เท่านั้น

200,000

PACK 3

TEAM TYPE

165,000

PRICING PLAN

ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมัครในนามองค์กรสามารถลดหย่อนภาษีได้ 200%

coming soon

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไปเฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

ลงทะเบียนล่วงหน้า

สมัครตอนนี้ !

รับราคาที่คุ้มที่สุดก่อนใคร

คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคล  


สคูลดิโอมีความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่สคูลดิโอได้รับ โดยสคูลดิโอจะลบข้อมูลของท่านภายใน 3 เดือนนับถัดจากปีที่สิ้นสุดความสัมพันธ์กับท่าน หรือในกรณีที่เราได้ขอความยินยอมจากท่านเราจะหยุดใช้ข้อมูลเมื่อท่านแจ้งขอยกเลิกความยินยอม ท่านสามารถขอเข้าถึงข้อมูล ขอสำเนาข้อมูล ขอรับข้อมูลโดยวิธีอัตโนมัติ ขอให้โอนข้อมูล ขอให้ลบ ทำลายหรือระงับใช้ข้อมูล ได้โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอใช้สิทธิ และท่านสามารถศึกษามาตรการการรักษาความปลอดภัย สิทธิของท่าน และรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสคูลดิโอได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับบุคคลทั่วไป โดยหากท่านไม่ประสงค์ให้สคูลดิโอเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น ท่านสามารถถอนความยินยอมโดยแจ้งความประสงค์ของท่านได้ตลอดเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางกรอกแบบฟอร์มคำขอถอนความยินยอม


หากท่านเชื่อว่า สคูลดิโอไม่ได้ปฏิบัติตามคำชี้แจงนี้ กรุณาติดต่อกลับมาที่สคูลดิโอ โดยส่งอีเมลมาที่ support@skooldio.com หรือส่งจดหมายมายัง บริษัท สคูลดิโอ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และหากท่านมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดหรือร้องเรียนได้ที่ DPO@learn.co.th

ลงทะเบียนติดตามโครงการ

Digital Leadership Bootcamp 3

ลงชื่อเพื่อรับการติดต่อจากทีมงาน Skooldio เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Digital Leadership Bootcamp ครั้งที่ 3 และสิทธิพิเศษก่อนใคร ซึ่งโครงการจะมีการจัดขึ้นช่วง เดือนกันยายน ถึง ธันวาคมปี 2565 นี้ !!

ACTIVITIES

Intensive class

Workshop

Afternoon Tea

Adaptation in Business

เรียนรู้ เจาะประเด็น

เน้นการไปปรับใช้จริงในองค์กร

Put Learning into Actions

ได้ลงมือทำจริง ลองแก้ปัญหาจริง

ในทุกหัวข้อที่เรียน

Casual Exclusive Talk by Leaders

ฟังประสบการณ์จริงจาก Speaker ชั้นนำของประเทศ ในบรรยากาศที่ใกล้ชิด เป็นกันเอง