ลงทะเบียนแสดงความสนใจสำหรับการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 3

หลักสูตรผู้บริหาร 7 สัปดาห์ สร้างกลยุทธ์ดิจิทัล
เนื้อหาเข้มข้น กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการ Tech

สมัครเรียนเลย !
Image

หลักสูตรผู้บริหาร 7 สัปดาห์

ที่จะเปลี่ยนวิธีคิด พร้อมพาธุรกิจคุณ

ก้าวไปอีกขั้น ด้วยกลยุทธ์แบบดิจิทัล

พร้อมพาคุณเป็น Digital Leader ตัวจริง

Download Syllabus

เริ่มเรียน 28 มิ.ย. - 16 ส.ค. 2567

80% ขององค์กรเร่งมือในการทำ Digital Transformation

แต่กว่า 70% ทำไม่สำเร็จ

BCG Study,2020

ImageImage

80% ขององค์กรเร่งมือ

ในการทำ Digital Transformation

แต่กว่า 70% ทำไม่สำเร็จ

พัฒนาทักษะผู้นำให้พร้อมรับมือกับยุค Digital

ภายใน 7 สัปดาห์

เรียนรู้กลยุทธ์ครบทั้ง 5 แกนที่สำคัญ

เพื่อเป็น Digital Leader ที่นำองค์กรให้อยู่รอดในยุคนี้

Customer

5 Core Strategy | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อจากออนไลน์สู่ออฟไลน์

Image

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พร้อมสร้างคุณค่า

ให้ลูกค้าแบบครบวงจร

Data

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย AI

และ Automation

Image

Tech & Automation

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม

Image

Digital Business Strategy

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้คนเก่งรัก พร้อมทำงาน

ได้เต็มศักยภาพ

Image

People

หลักสูตรนี้ผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

Image
สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus

เรียนรู้กลยุทธ์ครบทั้ง 5 แกนที่สำคัญ

เป็น Digital Leader ที่นำองค์กรให้ อยู่รอด ในยุคนี้

Customer

5 Core Strategy | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Image

สร้างประสบการณ์ไร้รอยต่อ

จากออนไลน์สู่ออฟไลน์

ขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล พร้อมสร้างคุณค่าให้ลูกค้าแบบครบวงจร

Data

เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรอย่างก้าวกระโดดด้วย AI และ Automation

Tech &

Automation

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ด้วยโมเดลธุรกิจแพลตฟอร์ม

Digital Business Strategy

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้คนเก่งรักพร้อมทำงานได้เต็มศักยภาพ

Image

People

หลักสูตรนี้ผ่านการเรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น

เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers

ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

ImageImageImage

หลักสูตรนี้ผ่านการ

เรียบเรียงเนื้อหาให้เข้มข้น

เชื่อมโยงให้เข้าใจง่าย

พร้อมด้วย Guest Speakers

ที่คัดมาแล้วว่าเชี่ยวชาญจริง

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus

3 รูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบพิเศษเพื่อผู้บริหาร

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริงจาก Harvard Business School และกรณีศึกษาธุรกิจ

ในประเทศไทยเพื่อให้คุณทำ Digital Transformation ในองค์กรได้สำเร็จ

Strategic Case Discussion | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Intensive Workshops | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Guest Speakers | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

Strategic Case

Discussion

Intensive

Workshops

Guest

Speakers

แลกเปลี่ยนความเห็นกับ

ผู้บริหารร่วมคลาส ผ่านกรณีศึกษาจาก

Harvard Business School จำลองการ

ตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทาย

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดี

เพื่อให้เข้าใจในเวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำ

ในเวิร์กชอปสุดเข้มข้นเพื่อให้เห็นภาพและ

สามารถนำไปแก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริงในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์

ของผู้บริหารระดับท็อปที่มาแชร์และ

เปิดโอกาสให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

Image

3 รูปแบบการเรียน

ที่ออกแบบพิเศษ

เพื่อผู้บริหาร

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริง

จาก Harvard Business School

และกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทย

เพื่อให้คุณทำ Digital Transformation

ในองค์กรได้สำเร็จ

Strategic Case Discussion | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Intensive Workshops | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Guest Speakers | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

Strategic Case

Discussion

Intensive

Workshops

Guest

Speakers

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริง

ในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์

ของผู้บริหารระดับท็อปที่มาแชร์

และเปิดโอกาสให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดี เพื่อให้เข้าใจ

ในเวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำในเวิร์กชอป

สุดเข้มข้น เพื่อให้เห็นภาพและสามารถนำไปแก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

Image

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารร่วมคลาส

ผ่านกรณีศึกษาจาก Harvard Business School จำลองการตัดสินใจในสถานการณ์

ที่ท้าทาย

Meet the Program Curator

" ปัจจุบัน การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม

ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัย

ที่ MIT และการทำงานใน Silicon Valley รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรชั้นนำ

ในประเทศไทย


ผมตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตลอด 7 สัปดาห์ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เนื้อหาของโปรแกรมนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วิทยากร

ทุกท่านล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทำจริง มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำ

ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Amazon, Lazada, Builk, และ Jitta

เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร สู่ยุคดิจิทัล

และทำ Digital Transformation ได้ประสบความสำเร็จ "

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• อดีต Data Scientist, Facebook Inc.

• Ph.D. in Operations Research MIT Sloan School of Management

• Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

• Google Developer Expert (Machine Learning)

Virot "Ta" Chiraphadhanakul, Ph.D.

Meet the Program Curator

" ปัจจุบัน การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัล

เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัยที่ MIT และการทำงานใน Silicon Valley รวมถึงการเป็นที่ปรึกษา

ให้กับหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย


ผมตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตลอด 7 สัปดาห์ให้มีความ

ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันและคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เนื้อหาของโปรแกรมออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วิทยากรทุกท่านล้วน

แต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทำจริง มีประสบการณ์

ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Amazon, Lazada, Builk และ Jitta เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำ

ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร

สู่ยุคดิจิทัลและทำ Digital Transformation

ได้ประสบความสำเร็จ "

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• อดีต Data Scientist, Facebook Inc.

• Ph.D. in Operations Research MIT Sloan School

of Management

• Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

• Google Developer Expert (Machine Learning)

Virot "Ta"

Chiraphadhanakul, Ph.D.

Click to play video
Click to play video
Click to play video

วิธีการใช้ Data ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ, THE SECRET SAUCE

เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานในบริษัท Facebook? กับ ดร.ต้า Skooldio, MM Remaster EP.107

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Passion ชนะทุกอย่าง, Forbes Thailand

คุยกับ MD Skooldio "ต้า วิโรจน์" เรื่อง "การบริหารงานแบบ Silicon Valley", แปดบรรทัดครึ่ง

4 Tech Trends for Digital Workforce, ศูนย์การเรียนรู้แบงก์ชาติ - BOTLC

Data Analytics กับผู้ประกอบการ, SET Thailand

เอาเป็นว่า ‘AI’ ไม่น่าแย่งงานมนุษย์ แต่, FAROSE podcast

Data for Business | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Skooldio MM Remaster 107| Digital Leadership Bootcamp [DLB] Dr. Virot Forbes | Digital Leadership Bootcamp [DLB]
Click to play video
Digital Leadership in Thailand | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุยกับดร.ต้า-วิโรจน์ ว่าด้วยเรื่องการสร้าง Digital Leadership
ในองค์กรไทย, Techsauce

บทความและวิดีโอสัมภาษณ์ ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus
Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

 • Managing Director, Skooldio
 • ex-Data Scientist, Facebook
Patai Padungtin | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณไผท ผดุงถิ่น

 • Co-founder & CEO, BUILK ONE Group
 • CEO, Lazada Thailand
 • ex-Project Leader, BCG

คุณวีระพงศ์ โก

Werapong Goo | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Anontawong Marukpitak | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์

 • VP of People, LINE MAN Wongnai

และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย

Pornthip kongchun | Digital Leadership Bootcamp [DLB]May Sripatanaskul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณเมษ์ ศรีพัฒนาสกุล

 • Co-founder & CEO, LUKKID
 • ศิษย์เก่า Stanford d.school สถาบันต้นกำเนิด Design Thinking

และ Guest speakers อื่น ๆ อีกมากมาย ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานจริงกับคุณ

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

Dr. Virot Chiraphadhanakul | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร

CEO and Co-Founder, MFEC

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus
Anontawong Marukpitak | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

คุณดาริน สุทธพงษ์

 • Co-Founder, Hato Hub
 • ex-Lead UX Designer Amazon
Anontawong Marukpitak | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

พรทิพย์ กองชุน

 • Co-founder & COO, Jitta
 • ex-Country Marketing Manager, Google
Click to play video

ตัวอย่างเนื้อหาเรียนในรุ่นที่ 5

Week 1

Digital Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผ่านกลไกการเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดดหรือ Network Effect และการสร้าง Ecosystem ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่

Lazada เป็นหนึ่งในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่สามารถทำกำไรได้แล้ว มาฟังจากปากของ CEO ว่า Lazada มีวิธีการทำกลยุทธ์อย่างไรให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และเขามีวิธีการบริหารแพลตฟอร์มอย่างไร มีการบริหารคนอย่างไรให้สามารถนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้

Case in Point

ImageImage

สัมผัสประสบการณ์แบบ Data-Driven Organization ผ่านการจำลองสถานการณ์ตัดสินใจ ด้วยข้อมูลจากเคสธุรกิจจริง โดยจะได้ลองทั้งการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคต และตัดสินใจ ผ่านการเล่น Simulation Game จาก Harvard Business Publishing

Strategic Decision Making Simulation

การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ “จำเป็น” สำหรับทุกธุรกิจไปแล้วสิ่งที่ท้าทายคือ เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาสร้างคุณค่าที่แตกต่าง จากคู่แข่งและตอบความต้องการของลูกค้าได้จริง ? รวมไปถึงคำถามที่ว่า เราจะทำ อย่างไรให้พนักงานทุกส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?


มาเรียนรู้ผ่านเคสธุรกิจและ Framework ที่กลั่นมาจากประสบการณ์เป็น Data Scientist ที่ Facebook (Meta) บริษัทชั้นนำระดับโลก และองค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมให้เป็น Data-Driven Organization

Data-Informed Organization

Week 2

Customer-Centric Organization

Week 3

เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอ แต่ของต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรามีสินค้าหรือบริการที่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด พร้อมออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้ไร้รอยต่อตั้งแต่ออนไลน์ถึงออฟไลน์ และยังมีระบบการทำงานที่ราบรื่น ประทับใจทั้งลูกค้าหน้าบ้านและสะดวกทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

Design Sprint

Week 4

องค์กรของคุณเป็นไหม ? กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้เวลาเป็นเดือน แถมใช้ทรัพยากรจำนวนมาก มาลองทำชิ้นงานต้นแบบให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัลที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็ว ด้วยกระบวนการ Design Sprint ของ Google Ventures นำกิจกรรมโดย อ.ต้า Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

ImageImage

Week 5

AI and Data Strategy

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้น ด้วยการนำ AI ทั้ง Predictive AI และ Generative AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ

Digital Leadership

Week 6

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Design Sprint by Google Ventures

คือ กระบวนการ 5 ขั้นตอน ที่ใช้ในการตอบคำถามสำคัญทางธุรกิจ ผ่านการออกแบบ สร้างชิ้นงานต้นแบบ และนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานซึ่งจะช่วยให้คุณได้ feedback จากลูกค้าอย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ และลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ Google, Facebook, Uber, และ LEGO ใช้ทดสอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

ImageImageImageImageImageImage

เข้าใจปัญหา และ

ตั้งเป้าหมายในระยะยาว

Map Ideas

Sketch

เปลี่ยนไอเดีย

เป็นภาพวาด

Decide

ตัดสินใจเลือก

วิธีแก้ปัญหา

Create Prototype

เริ่มสร้าง

ชิ้นงานต้นแบบ

Test with User

ทดสอบกับผู้ใช้งาน

เพื่อเรียนรู้

Week 7

Connecting the Dots

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การเอาไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกความคิดกับ
ผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และส่งท้ายด้วย Networking Dinner

Case in Point

ตบท้ายหลักสูตรด้วยมุมมองจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และลงมือทำจริง ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจ จากคุณโบ๊ท ผไท และด้านแนวคิดการบริหารคน กว่า 25 ปีจากคุณเล้ง ศิริวัฒน์

ImageImage

Transforming Your Business with Platform Strategies and Digital Ecosystems

Unlocking the Winning Edge with Data

Developing a Blueprint for Future-Driven, Customer-CentricInnovation

Accelerating Your Vision to a Touchable Reality

Driving AI Innovation with Customer-Centric Data Strategy

Leading Innovation through Empowered and Trusting Teams

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus

Case in Point (คุณเมษ์)

ด้วยประสบการณ์จาก Stanford d.School และ LUKKID บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการ ประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อพัฒนา Product ให้กับองค์กรไทยชั้นนำ คุณเมษ์จะพาคุณไปทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น และพบกับกระบวนการออกแบบ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

Image

เราอยู่ในยุคที่บริษัทเทคโนโลยีเป็นต้นแบบในการดูแลคนเก่งๆ ลองมาฟังวิธีคิดจากคนที่ทำงานในองค์กร Tech ชื่อดังอย่างคุณดาริน จาก Amazon และคุณอานนทวงศ์ จาก LINE MAN Wongnai และคุณต้าจาก Facebook (Meta) ว่าเขามีวิธีการดูแลคนอย่างไรและเราสามารถนำมาปรับใช้ในบริบทขององค์กรไทยได้อย่างไร

Case in Point

Image

Case in Point

ImageImageImage

Data Strategy Framework

เรียนรู้ Framework การออกแบบ Data Strategy ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูล “จาก” ลูกค้า “เพื่อ” ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

ตัวอย่างเนื้อหาเรียน

ในรุ่นที่ 5

Week 1

Digital

Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผ่านกลไกการเติบโตอย่างก้าวกระโดดหรือ Network Effect และการสร้าง Ecosystem ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่

Lazada เป็นหนึ่งในธุรกิจแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดในไทยที่สามารถทำกำไรได้แล้ว มาฟังจากปากของ CEO ว่า Lazada มีวิธีการทำกลยุทธ์อย่างไรให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด และเขามีวิธีการบริหารแพลตฟอร์มอย่างไร มีการบริหารคนอย่างไรให้สามารถนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จได้

Case in Point (คุณโก)

ImageImage

สัมผัสประสบการณ์แบบ Data-Driven Organization ผ่านการจำลองสถานการณ์ตัดสินใจ ด้วยข้อมูลจากเคสธุรกิจจริง โดยจะได้ลองทั้งการวิเคราะห์ คาดการณ์อนาคต และตัดสินใจ ผ่านการเล่น Simulation Game จาก Harvard Business Publishing

Strategic Decision Making Simulation

การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ “จำเป็น” สำหรับทุกธุรกิจไปแล้วสิ่งที่ท้าทายคือ เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาสร้างคุณค่าที่แตกต่าง จากคู่แข่งและตอบความต้องการของลูกค้าได้จริง ? รวมไปถึงคำถามที่ว่า เราจะทำ อย่างไรให้พนักงานทุกส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ?


มาเรียนรู้ผ่านเคสธุรกิจและ Framework ที่กลั่นมาจากประสบการณ์เป็น Data Scientist ที่ Facebook (Meta) บริษัทชั้นนำระดับโลก และองค์กรไทยในหลากหลายอุตสาหกรรมให้เป็น Data-Driven Organization

Data-Informed Organization

Week 2

Customer-Centric Organization

Week 3

เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอ แต่ของต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจของเรามีสินค้าหรือบริการที่มัดใจลูกค้าได้อยู่หมัด พร้อมออกแบบประสบการณ์ลูกค้าให้ไร้รอยต่อตั้งแต่ออนไลน์ถึงออฟไลน์ และยังมีระบบการทำงานที่ราบรื่น ประทับใจทั้งลูกค้าหน้าบ้านและสะดวกทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

Digital Leadership

Week 4

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำ Digital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยให้พวกเขาปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

Case in Point

เราอยู่ในยุคที่บริษัทเทคโนโลยีเป็นต้นแบบในการดูแลคนเก่งๆ ลองมาฟังวิธีคิดจากคนที่ทำงานในองค์กร Tech ชื่อดังอย่างคุณดาริน จาก Amazon และคุณอานนทวงศ์ จาก LINE MAN Wongnai และคุณต้าจาก Facebook (Meta) ว่าเขามีวิธีการดูแลคนอย่างไรและเราสามารถนำมาปรับใช้ในบริบทขององค์กรไทยได้อย่างไร

Week 5

AI and Data Strategy

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้น ด้วยการนำ AI ทั้ง Predictive AI และ Generative AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างนวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ

Design Sprint Trip

Week 6

องค์กรของคุณเป็นไหม ?

กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้เวลาเป็นเดือน แถมใช้ทรัพยากรจำนวนมาก มาลองทำชิ้นงานต้นแบบให้สำเร็จได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน

สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัล

ที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็ว ด้วกระบวนการ

Design Sprint ของ Google Ventures

นำกิจกรรมโดย อ.ต้า Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

Design Sprint

by Google Ventures

คือ กระบวนการ 5 ขั้นตอน ที่ใช้ในการตอบ

คำถามสำคัญทางธุรกิจผ่านการออกแบบ

สร้างชิ้นงานต้นแบบและนำไปทดสอบกับ

ผู้ใช้งานซึ่งช่วยให้คุณได้ feedback จากลูกค้า

อย่างรวดเร็ว เพื่อพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์

และลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งเป็น

กระบวนการที่ Google, Facebook, Uber

และ LEGO ใช้ทดสอบก่อนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

Image

Map Ideas

Week 7

Connecting the Dots

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การเอาไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกความคิดกับ
ผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และส่งท้ายด้วย Networking Dinner

ImageImageImage
Image
Image

Sketch

Decide

Create

Prototype

Test with User

Transforming Your Business with Platform Strategiesand Digital Ecosystems

Unlocking the Winning Edge with Data

Developing a Blueprint for Future-Driven, Customer-Centric Innovation

Leading Innovation through Empowered and Trusting Teams

Driving AI Innovation with Customer-Centric Data Strategy

Accelerating Your Vision to

a Touchable Reality

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus
ImageImage

ตบท้ายหลักสูตรด้วยมุมมองจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และลงมือทำจริง ทั้งทางด้านกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจ จากคุณโบ๊ท ผไท

และด้านแนวคิดการบริหารคน กว่า 25 ปี

จากคุณเล้ง ศิริวัฒน์

Case in Point

Case in Point (คุณเมษ์)

ด้วยประสบการณ์จาก Stanford d.School และ LUKKID บริษัทที่ปรึกษาเรื่องการ ประยุกต์ใช้ Design Thinking เพื่อพัฒนา Product ให้กับ องค์กรไทยชั้นนำ คุณเมษ์จะพาคุณไปทำความเข้าใจลูกค้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าที่เคยเข้าใจ และพบกับ กระบวนการออกแบบ ที่ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ ของเราตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริง

ImageImageImage

Data Strategy Framework

เรียนรู้ Framework การออกแบบ Data Strategy ที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ให้ธุรกิจสามารถเก็บข้อมูล “จาก” ลูกค้า “เพื่อ” ตอบโจทย์ลูกค้าและสร้างคุณค่าใหม่ นอกเหนือจากธุรกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Image

Program Calendar

Intensive Workshops & Guest Speakers

เรียนทุกวันศุกร์ 9:30-17:30 น.

ImageImageImageImage

Design Sprint

Image

(ทริปต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน)

Digital Leadership Bootcamp

รีวิวจากผู้เรียน

ในรุ่นที่ผ่านมา

Image

" คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่าเทคนิคเป็นยังไง

แต่เลยไปถึงวิธีการคิด การปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จักการทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็ Application ที่สามารถ

นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ "

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

DLB รุ่น 3

" ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ Upskill/Reskill มา

คอร์สนี้เป็นFundamental เป็น A Must ที่ C-Level

ขององค์กร หรือบริษัทไหนที่ต้องการ Transform

ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือ

ปรับองค์กรยังไง ให้ตอบรับโลกได้

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

CEO

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

Image

" ความคาดหวังคืออยากได้ Digital ในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และมุม Startup เพราะมันเป็นกำลังของ

คนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้ตรงตามที่คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน Design Thinking มานาน เคยบินไปทำที่เมืองนอกด้วย

พอคุณต้ากับคุณเมษ์ทำให้ดู มันเป็นเคสของบ้านเรา

เป็นบริบทของไทย อันนี้ชอบเลย

Image

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

Managing Director

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Image

คลาสนี้คุ้มมาก ๆ แค่มาเรียนก็คุ้มแล้ว
ความรู้ Academic ที่ครบและมีคนย่อยให้แล้ว มี case
จาก Harvard Business School
อีกทั้งยังรวบรวม Speaker มาเล่า สิ่งที่เป็น Insight
ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้าง network
แต่คือ insight by the real people

คุณวีระกิจ อุสมาน

AI Product Owner & Business Development

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) / DLB รุ่น 4

ตอนแรกคิดว่าเนื้อหาจะ Tech มากจนไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะไม่ได้ทำงานในวงการ Tech แต่พอมาเรียน
ก็ยัง Tech อยู่ แต่รู้เรื่องเพราะเขาย่อยมาให้เราแล้ว
แปลงภาษา Tech ให้เป็นภาษาคน

Image

คุณชนินทร์ คูกิจติเกษม

Project Manager

rบริษัท ลูกคิด จำกัด/ DLB รุ่น 4

Image

" DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่

รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อม พร้อมจะเปลี่ยนแปลง

คือคนที่อยู่รอดและทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools

ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรแล้ว

ใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็นคอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย "

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

สมัครเรียนเลย !
Download Syllabus

Digital Leadership Bootcamp

รีวิวจากผู้เรียน

ในรุ่นที่ผ่านมา

Image

" DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลง

มันเป็นสิ่งที่รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อม

พร้อมจะเปลี่ยนแปลง คือคนที่อยู่รอด

และทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools

ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับ

องค์กรแล้วใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็น

คอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย "

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

Image

" คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่า

เทคนิคเป็นยังไง แต่เลยไปถึงวิธีการคิด

การปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จัก

การทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็

Application ที่สามารถ นำไปประยุกต์

ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้ "

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

/ DLB รุ่น 3

" ความคาดหวังคืออยากได้ Digital

ในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และ

มุม Startup เพราะมันเป็นกำลัง

ของคนรุ่นใหม่ซึ่งก็ ได้ตรงตามที่

คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน

DesignThinking มานาน เคยบินไปทำ

ที่เมืองนอกด้วย พอคุณต้ากับคุณเมษ์

ทำให้ดูมันเป็นเคสของบ้านเรา

เป็นบริบทของไทยอันนี้ชอบเลย

Image

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

Managing Director

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Image

" คลาสนี้คุ้มมาก ๆ แค่มาเรียนก็คุ้มแล้ว
ความรู้ Academic ที่ครบและ
มีคนย่อยให้แล้ว
มี case จาก
Harvard Business School
อีกทั้งยังรวบรวม Speaker มาเล่าสิ่งที่เป็น Insight ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้าง network
แต่คือ insight by the real people "

คุณวีระกิจ อุสมาน

AI Product Owner & Business Development

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) / DLB รุ่น 4

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

CEO

" ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ

Upskill/Reskill มา คอร์สนี้เป็น

Fundamental เป็น A Must

ที่ C-Level ขององค์กร หรือบริษัทไหน

ที่ต้องการ Transform ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือ

ปรับองค์กรยังไง ให้ตอบรับโลกได้

Image

บริษัท ลูกคิด จำกัด/ DLB รุ่น 4

Project Manager

คุณชนินทร์ คูกิจติเกษม

" ตอนแรกคิดว่าเนื้อหาจะ Tech มากจน
ไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะไม่ได้ทำงาน
ในวงการ Tech แต่พอมาเรียน
ก็ยัง Tech อยู่ แต่รู้เรื่อง
เพราะเขาย่อยมาให้เราแล้ว
แปลงภาษา Tech ให้เป็นภาษาคน
"

Image
Download Syllabus
สมัครเรียนเลย !

การันตีจากผู้เรียนที่ผ่านมา

สอนเข้าองค์กรกว่า

100+

450+

ผู้เรียนกว่า

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation

หรือ ทำกลุยทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

ผู้มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถ

ในการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเอง

CEO หรือ C-Level

ผู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้

ผู้บริหารทีมดิจิทัล

ผู้ดูแลการทำ Digital Product (เช่น ทีม Web/App, AI, Data) หรือ Digital Transformation ขององค์กรที่ต้องการ

เรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อนำโปรเจกต์ดิจิทัลไปสู่ความสำเร็จ

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีบริหารธุรกิจแบบใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล

เพื่อการบริหารหน่วยงาน, กำกับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐอย่างดียิ่งขึ้น

ผู้ที่ต้องการวางแผนการ Transform ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

และมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล

เจ้าของธุรกิจ

ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ

ปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วย

การทำ Digital Transformation หรือ ทำ

กลุยทธ์ธุรกิจในยุคดิจิทัลแบบครบวงจร

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

ผู้ดูแลการทำ Digital Product (เช่น ทีมWeb/

App, AI, Data) หรือ Digital Transformation ขององค์กรที่ต้องการเรียนรู้กลยุทธ์ธุรกิจเพื่อ

นำโปรเจกต์ดิจิทัลไปสู่ความสำเร็จ

ผู้ที่เหมาะสมกับโปรแกรมนี้

ผู้มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องการ

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและโมเดลธุรกิจแบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรของตนเอง

ผู้ที่ต้องการวางแผนการ Transform ธุรกิจ

ด้วยเทคโนโลยี ให้มีความเป็นระบบมากขึ้น

ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัล

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีบริหารธุรกิจแบบใหม่ ๆ

ในยุคดิจิทัลเพื่อการบริหารหน่วยงาน

กำกับดูแล และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

อย่างดียิ่งขึ้น

หากยังไม่มั่นใจ ว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ ?

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด

จองเวลาปรึกษากับ
Course Assistant
ImageImage

ผู้เรียนในรุ่นที่ผ่านมา

Image

5% Startup

13% SOE or Government

27% SME

55% Corporate

Image

Pricing

ราคาครอบคลุมค่าใช้จ่าย Design Sprint Trip 3 วัน 2 คืน

Image

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

Regular

160,000฿


Early Bird

150,000 ฿

พิเศษ! เมื่อสมัครและชำระเงิน 10 ท่านแรก

และสมัครภายในวันที่ 31 มี.ค 67

ติดตามการรับสมัครรุ่นที่ 5

มี Video ดูย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์

ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครเรียนเลย !
จองเวลาปรึกษากับ
Course Assistant

(ราคาต่อท่าน)

พิเศษ! เมื่อสมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

เฉพาะองค์กรเดียวกันเท่านั้น

140,000฿

Pack 3

Class Room 1 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 2 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 3 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 4 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 6 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 7 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 8 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 10 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 9 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 11 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 12 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

ภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

Class Room 5 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

รูปแบบการเรียนแบบ Onsite

รายละเอียดหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

หมายเหตุ: จัดวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2567

เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2567

เวลา 9:30 - 17:30 น.

ทริป Design Sprint ต่างจังหวัด*

Image
จองเวลาปรึกษากับ
Course Assistant

หากยังไม่มั่นใจ ว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ ?

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม


หรือ

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณแคน 087-517-5716

Email: hello@skooldio.com

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา