ออกแบบเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเข้มข้น เชื่องโยงและถ่ายทอดแบบให้เข้าใจง่ายไม่เน้นปาร์ตี้แต่ผู้เรียนจะสนุกและสนิทกันผ่านการลงมือทำกิจกรรม

พาคุณเป็น Digital Leader พร้อมวางกลยุทธ์ Transform องค์กร รับมือกับยุค Digital และ AI

เริ่มเรียน 28 มิ.ย. - 16 ส.ค. 2567

สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม

หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ 7 สัปดาห์

Image
Download Syllabus
Click to play video

ออกแบบเรียบเรียงเนื้อหาอย่างเข้มข้น เชื่องโยงและถ่ายทอดแบบให้เข้าใจง่ายไม่เน้นปาร์ตี้แต่ผู้เรียนจะสนุกและสนิทกันผ่านการลงมือทำกิจกรรม

พาคุณเป็น Digital Leader พร้อมวางกลยุทธ์ Transform องค์กร รับมือกับยุค Digital และ AI

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร !

หลักสูตรผู้บริหารยุคใหม่ 7 สัปดาห์

Image
Click to play video

+3

7

วันเต็ม

วัน Executive Trip

ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

10+

Design Sprint by Google Ventures

ในวงการ Tech

กับเนื้อหาเข้มข้น

หากคุณคือ...ผู้นำที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์ดิจิทัล

หลักสูตรถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำ

Image

ผู้ที่ต้องการ Transform ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีให้เป็นระบบระเบียบ

Image

ผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีบริหารหน่วยงาน และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

Image

ผู้ดูแลการทำ Digital Product หรือ Digital Transformation ที่ต้องการสร้าง New S Curve ใหม่

เจ้าของธุรกิจ

ผู้บริหารหน่วยงานรัฐ

ผู้บริหารทีมดิจิทัล

ImageImageImageImage

CEO และ C-Level

ผู้นำที่มีบทบาทในการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร

ImageImageImageImageImage

เพื่อเป็น Digital Leader ที่นำองค์กร Transformation ในยุคนี้

เรียนรู้กลยุทธ์ครบทั้ง 5 แกนที่สำคัญ

Customer

เข้าใจลูกค้าให้มากกว่าที่คุณเคยเข้าใจ

Data

สร้างองค์กรต่อยอดและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้จริง

Tech & Automation

ต่อยอดกลยุทธ์การ Transform ธุรกิจด้วย AI และ Automation

Digital Business Strategy

ใช้ Platform Digital สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรให้ตอบโจทย์และคล่องแคล่วแบบคนรุ่นใหม่

People

ImageImageImageImageImageImage

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริงจาก Harvard Business School และกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทยเพื่อให้คุณทำ Digital Transformation ในองค์กรได้สำเร็จ

3 รูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบพิเศษ

ImageImageImage

Intensive Workshops

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดีเพื่อให้เข้าใจง่ายพร้อมลงมือทำ ในเวิร์กชอปสุดเข้มข้น และสามารถนำไปใช้แก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

Strategic Cases Discussion

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารร่วมคลาสผ่านกรณีศึกษาจาก Harvard Business School จำลองการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทาย

Guest Speakers

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริงในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ทำงานของ Guest Speakers ผู้บริหารระดับท็อป ในวงการที่จะมาแชร์ และเปิดให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

Image
สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม
Download Syllabus

สัมผัสการเรียนด้วยเคสกลยุทธ์จริงจาก Harvard Business School และกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทยเพื่อให้คุณทำ Digital Transformation ในองค์กรได้สำเร็จ

3 รูปแบบการเรียนรู้ที่ออกแบบพิเศษ

ImageImageImage

Intensive Workshops

เรียนรู้เนื้อหาที่เรียบเรียงมาอย่างดีเพื่อให้เข้าใจง่ายพร้อมลงมือทำ ในเวิร์กชอปสุดเข้มข้น และสามารถนำไปใช้แก้โจทย์ธุรกิจได้จริง

Strategic Cases Discussion

แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารร่วมคลาสผ่านกรณีศึกษาจาก Harvard Business School จำลองการตัดสินใจในสถานการณ์ที่ท้าทาย

Guest Speakers

เห็นภาพการนำ Framework ไปใช้งานจริงในบริบทประเทศไทย ผ่านประสบการณ์ทำงานของ Guest Speakers ผู้บริหารระดับท็อป ในวงการที่จะมาแชร์ และเปิดให้ซักถามอย่างใกล้ชิด

Image
ลงทะเบียนแสดงความสนใจ รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร !

ปัจจุบันการปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม ผมได้ออกแบบหลักสูตรผู้บริหาร จากประสบการณ์การเป็นนักวิจัยที่ MIT และการทำงานใน Silicon Valley รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์กรชั้นนำในประเทศไทย

Meet the Program Curator

Virot "Ta" Chiraphadhanakul, Ph.D.

  • Co-Founder & Managing Director, Skooldio
  • อดีต Data Scientist, Facebook Inc.
  • Ph.D. in Operations Research MIT Sloan School of Management
  • Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย
  • Google Developer Expert (Machine Learning)
Virot | Instructor

ผมตั้งใจร้อยเรียงเนื้อหาตลอด 7 สัปดาห์ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกัน และคัดสรรผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์ให้เนื้อหาของโปรแกรมนี้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด วิทยากรทุกท่านล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้จริง ทำจริง มีประสบการณ์ในการทำงานกับองค์กรชั้นนำ ทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น Facebook, Google, Amazon, Lazada, Builk, และ Jitta เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุคดิจิทัล และทำ Digital Transformationได้ประสบความสำเร็จ

ImageImage
ทำความรู้จักกับ ดร.ต้า วิโรจน์

เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

CEO and Co-Founder,

MFEC

ศิริวัฒน์

วงศ์จารุกร

ImageImageImageImage

Co-founder & CEO,

LUKKID

เมษ์

ศรีพัฒนาสกุล

ImageImage

Co-founder & CEO,

BUILK ONE Group

ไผท

ผดุงถิ่น

ImageImage

Co-Founder,

Hato Hub

ดาริน

สุทธพงษ์

ImageImage

Head of Corporate Strategy,

LINE MAN Wongnai

วีระพงศ์

โก

ImageImage

พรทิพย์

กองชุน

Co-founder & COO,

Jitta

ImageImage

VP of People,

LINE MAN Wongnai

อานนทวงศ์

มฤคพิทักษ์

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Download Syllabus
สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม

อุกฤษ

อุณหเลขกะ

CEO and Co-Founder, Ricult

ตัวอย่าง Guest Speakers ในหลักสูตร

CEO and Co-Founder,

MFEC

ศิริวัฒน์

วงศ์จารุกร

ImageImageImageImage

Co-founder & CEO,

LUKKID

เมษ์

ศรีพัฒนาสกุล

ImageImage

Co-founder & CEO,

BUILK ONE Group

ไผท

ผดุงถิ่น

ImageImage

Co-Founder,

Hato Hub

ดาริน

สุทธพงษ์

ImageImage

Head of Corporate Strategy,

LINE MAN Wongnai

วีระพงศ์

โก

ImageImage

พรทิพย์

กองชุน

Co-founder & COO,

Jitta

ImageImage

VP of People,

LINE MAN Wongnai

อานนทวงศ์

มฤคพิทักษ์

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage

อุกฤษ

อุณหเลขกะ

CEO and Co-Founder, Ricult

ลงทะเบียนแสดงความสนใจ รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร !

ผ่านเนื้อหาเข้มข้น และได้ลงมือทำจริง

7 สัปดาห์ที่จะเปลี่ยนให้คุณเป็นผู้นำยุคดิจิทัล

Digital Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผ่านกลไก Network Effect และการสร้าง Ecosystem ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่

Week 1

ImageImage

Data-Informed Organization

การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ “จำเป็น” สำหรับทุกธุรกิจ

Week 2

สิ่งที่ท้าทายคือ เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาสร้างคุณค่าที่แตกต่าง และตอบความต้องการของลูกค้ารวมถึงทำอย่างไร ให้ ทีมสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะทำอย่างไรให้ ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการที่มัดใจลูกค้า และยัง มีระบบการทำงานที่ราบรื่น ประทับใจทั้งลูกค้าหน้าบ้านและสะดวกทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอแต่ของต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย

Customer-Centric Organization

Week 3

ImageImageImageImageImageImage

Week 4

Design Sprint

องค์กรของคุณเป็นไหม ? กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้เวลานานเป็นเดือน

มาลองทำชิ้นงานต้นแบบให้สำเร็จ ได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัล ที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็วด้วยกระบวนการ Design Sprint ของ Google Ventures

Executive trip 3 days

Image

นำกิจกรรมโดย ดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

ImageImage

Week 5

Data and AI

Strategy

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้นด้วยการ นำ AI ทั้ง Predictive AI และGenerative AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ

Image

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำDigital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ImageImage

Digital Leadership

Week 6

ImageImageImageImage

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การเอาไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกความคิดกับผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และส่งท้ายด้วยNetworking Dinner

Image

Connecting the Dots

Week 7

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
Download Syllabus
สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม

7 สัปดาห์ ผ่านเนื้อหาเข้มข้น และได้ลงมือทำจริง

ตัวอย่างเนื้อหาเรียนในหลักสูตร

Digital Business Strategy

เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ด้วยโมเดลธุรกิจที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ผ่านกลไก Network Effect และการสร้าง Ecosystem ต่อยอดจากธุรกิจที่มีอยู่

Week 1

ImageImage

Data-Informed Organization

การนำข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจเป็นเรื่องที่ “จำเป็น” สำหรับทุกธุรกิจ

Week 2

สิ่งที่ท้าทายคือ เราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจสามารถนำข้อมูลมาสร้างคุณค่าที่แตกต่าง และตอบความต้องการของลูกค้ารวมถึงทำอย่างไร ให้ ทีมสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เราจะทำอย่างไรให้ ธุรกิจมีสินค้าหรือบริการที่มัดใจลูกค้า และยัง มีระบบการทำงานที่ราบรื่น ประทับใจทั้งลูกค้าหน้าบ้านและสะดวกทีมงานหลังบ้านอีกด้วย

เพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวไม่พอแต่ของต้องตอบโจทย์ลูกค้าได้จริงด้วย

Customer-Centric Organization

Week 3

ImageImageImageImageImageImage

Week 4

Design Sprint

องค์กรของคุณเป็นไหม ? กว่าจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องใช้เวลานานเป็นเดือน

มาลองทำชิ้นงานต้นแบบให้สำเร็จ ได้ด้วยตัวเองใน 3 วัน สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบทีมดิจิทัล ที่คล่องแคล่วและปรับตัวเร็วด้วยกระบวนการ Design Sprint ของ Google Ventures

Executive trip 3 days

Image

นำกิจกรรมโดย ดร.ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Google Certified Design Sprint Master คนแรกของไทย

ImageImage

Week 5

Data and AI

Strategy

ก้าวเข้าสู่ความเป็นองค์กรดิจิทัลไปอีกขั้นด้วยการ นำ AI ทั้ง Predictive AI และGenerative AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและสร้างนวัตกรรม ต่อยอดธุรกิจ

Image

“คน” คือหัวใจสำคัญที่สุดในการทำDigital Transformation คนเก่งต้องการ Culture และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพได้เต็มที่ และกลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ImageImage

Digital Leadership

Week 6

ImageImageImageImage

เชื่อมโยงทุกประเด็นสำคัญจากทั้ง 6 สัปดาห์ สู่การเอาไปปรับใช้จริงในองค์กรของคุณ พร้อมฟังตัวอย่างและแลกความคิดกับผู้บริหารระดับท็อปของวงการดิจิทัลในไทย และส่งท้ายด้วยNetworking Dinner

Image

Connecting the Dots

Week 7

ImageImageImageImageImageImageImageImageImageImageImage
ลงทะเบียนแสดงความสนใจ รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร !

หลักสูตรเดียวที่คุณจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

ที่มีประสบการณ์จาก บริษัทระดับโลก ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานกับคุณ

Click to play video

Program Calendar

ImageImageImage

Intensive Workshops & Guest Speakers

เรียนทุกวันศุกร์ 9:30-17:30 น.

Design Sprint

ทริปต่างจังหวัด 3 วัน 2 คืน

Pricing

ราคาครอบคลุมค่าใช้จ่าย Design Sprint Trip 3 วัน 2 คืน

มี Video ดูย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์

สมัครพร้อมกัน 3 ท่าน

ท่านละ

140,000

฿

Image

ท่านละ

160,000

฿

Image

ผู้บริหาร 1 ท่าน

Early Bird

ท่านละ

150,000

฿

Image

SOLD OUT

หลักสูตรผ่านการรับรองโดย

Image

สามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้สูงสุด 250%

หรือเทียบเท่าส่วนลด 50%

สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม
Download Syllabus

ปรึกษาน้องๆ Course Assistants ได้โดยตรง

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

คุณเฟรชชี่

Course Assistants-1

099-452-5551

Course Assistants-2

คุณแคน

087-517-5716

หรืออยากให้เราติดต่อคุณกลับเวลาไหน

นัดหมายเวลาล่วงหน้า

รีวิวจากผู้นำที่ผ่านหลักสูตร

Digital Leadership Bootcamp

Click to play video
ImageImage
Image

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Managing Director

Image

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) / DLB รุ่น 4

คุณวีระกิจ อุสมาน

AI Product Owner & Business Development

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

“ความคาดหวังคืออยากได้ Digitalในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และมุม Startup เพราะมันเป็นกำลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้ตรงตามที่คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน Design Thinking มานานเคยบินไปทำที่เมืองนอกด้วย พอคุณต้ากับคุณเมษ์ทำให้ดู มันเป็นเคสของบ้านเราเป็นบริบทของไทย อันนี้ชอบเลย

Image

DLB รุ่น3

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

“คลาสนี้คุ้มมาก ๆ แค่มาเรียนก็คุ้มแล้วความรู้ Academic ที่ครบและมีคนย่อยให้แล้วมี case จาก Harvard BusinessSchool อีกทั้งยังรวบรวม Speakerมาเล่าสิ่งที่เป็น Insight ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้าง network แต่คือ insight by the real people

“คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่าเทคนิคเป็นยังไงแต่เลยไปถึงวิธีการคิดการปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จักการทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็ Application ที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้

customer's review-4customer's review-5customer's review-6ImageImageImage

CEO

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

บริษัท ลูกคิด จำกัด / DLB รุ่น 4

Project Manager

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

คุณชนินทร์ คูกิจติเกษม

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

“ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ Upskill/Reskill มาคอร์สนี้เป็น Fundamental เป็น A Must ที่ C-Level ขององค์กรหรือบริษัทไหนที่ต้องการ Transform ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือปรับองค์กรยังไงให้ตอบรับโลกได้”

“ตอนแรกคิดว่าเนื้อหาจะ Tech มากจนไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะไม่ได้ทำงานในวงการ Tech แต่พอมาเรียน ก็ยัง Tech อยู่ แต่รู้เรื่องเพราะเขาย่อยมาให้เราแล้วแปลงภาษาTech ให้เป็นภาษาคน

“DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อมพร้อมจะเปลี่ยนแปลง คือคนที่อยู่รอดและทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรแล้วใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็น คอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย

customer's review-1customer's review-2customer's review-3
สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม
ปรึกษา Course Assistant
ImageImageImageImageImageImage
Image

บริษัท เรโวลิก เทค จำกัด / DLB รุ่น 3

Managing Director

Image

บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) / DLB รุ่น 4

คุณวีระกิจ อุสมาน

AI Product Owner & Business Development

คุณสุขสันติ ศรวณียารักษ์

“ความคาดหวังคืออยากได้ Digitalในมุมมองของน้อง ๆ Gen Z และมุม Startup เพราะมันเป็นกำลังของคนรุ่นใหม่ ซึ่งก็ได้ตรงตามที่คาดหวังเลย และส่วนตัวเรียน Design Thinking มานานเคยบินไปทำที่เมืองนอกด้วย พอคุณต้ากับคุณเมษ์ทำให้ดู มันเป็นเคสของบ้านเราเป็นบริบทของไทย อันนี้ชอบเลย

Image

DLB รุ่น3

คุณสุภาวดี ตันติยานนท์

กรรมการบริหารวิทยุจุฬาฯ

“คลาสนี้คุ้มมาก ๆ แค่มาเรียนก็คุ้มแล้วความรู้ Academic ที่ครบและมีคนย่อยให้แล้วมี case จาก Harvard BusinessSchool อีกทั้งยังรวบรวม Speakerมาเล่าสิ่งที่เป็น Insight ซึ่งไม่ใช่แค่การสร้าง network แต่คือ insight by the real people

“คอร์สทั้งหมดไม่ได้สอนเฉพาะแค่ว่าเทคนิคเป็นยังไงแต่เลยไปถึงวิธีการคิดการปฏิบัติ อัปเดตเทรนด์ ได้รู้จักการทำงานในยุคสมัยนี้ แล้วก็ Application ที่สามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานในชีวิตจริงได้

customer's review-4customer's review-5customer's review-6ImageImageImage

CEO

KT Venture Capital / DLB รุ่น 2

บริษัท ลูกคิด จำกัด / DLB รุ่น 4

Project Manager

CEO & Co-Founder

Mission To Top U / DLB รุ่น 1

คุณสมโภชน์ จันทร์สมบูรณ์

คุณชนินทร์ คูกิจติเกษม

คุณภัคศิกร ทับทิมทอง

“ตั้งแต่เรียนคอร์สลักษณะ Upskill/Reskill มาคอร์สนี้เป็น Fundamental เป็น A Must ที่ C-Level ขององค์กรหรือบริษัทไหนที่ต้องการ Transform ต้องการเข้าใจ Technology Disruption แล้วจะรับมือปรับองค์กรยังไงให้ตอบรับโลกได้”

“ตอนแรกคิดว่าเนื้อหาจะ Tech มากจนไม่รู้เรื่องแน่นอน เพราะไม่ได้ทำงานในวงการ Tech แต่พอมาเรียน ก็ยัง Tech อยู่ แต่รู้เรื่องเพราะเขาย่อยมาให้เราแล้วแปลงภาษาTech ให้เป็นภาษาคน

“DLB ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงมันเป็นสิ่งที่รับมือได้ คนที่เตรียมพร้อมพร้อมจะเปลี่ยนแปลง คือคนที่อยู่รอดและทำให้เราได้ทั้ง Mindset ทั้ง Tools ทั้งกลยุทธ์ ที่จะนำเอาดิจิทัลมาปรับใช้กับองค์กรแล้วใช้ได้จริง คอร์สนี้น่าจะเป็น คอร์สที่ดีที่สุดแล้วในเมืองไทย

customer's review-1customer's review-2customer's review-3ImageImageImageImageImageImage
ลงทะเบียนแสดงความสนใจ รับส่วนลดพิเศษก่อนใคร !

ผู้เรียนในรุ่นที่ผ่านมา

ImageImage

Program Curator ของเรา เพิ่มเติมกัน

ทำความรู้จักกับดร. วิโรจน์

ปรับองค์กรให้เวิร์คในยุค Generative AI อย่างไร ?

Tomorrow - Workpoint

THE SECRET SAUCE

วิธีการใช้ Data ทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

MM Remaster EP.107

เรียนรู้อะไรบ้างจากการทำงานในบริษัท Facebook?

Forbes Thailand

ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล Passion ชนะทุกอย่าง

Data for Business | Digital Leadership Bootcamp [DLB] Skooldio MM Remaster 107| Digital Leadership Bootcamp [DLB] Dr. Virot Forbes | Digital Leadership Bootcamp [DLB]
Click to play video

การบริหารเงินแบบ Silicon Valley

แปดบรรทัดครึ่ง

4 Tech Trends for Digital Workforce

ศูนย์การเรียนรู้แบงค์ชาติ - BOTLC

Click to play video

หรือ Data ในโลกธุรกิจ จะเป็นเพียงกับดัก?

Mission to the moon ep.2136

Click to play video

เอาเป็นว่า ‘AI’ ไม่น่าแย่งงานมนุษย์ แต่...

FAROSE podcast

Click to play video
Click to play video

คำถามที่พบบ่อย

ไม่มีพื้นฐานด้าน Tech สามารถเรียนได้ไหม ?

Icon

หลักสูตรนี้ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน Tech ก็สามารถเรียนได้ เนื่องจากหลักสูตรนี้ผ่านการย่อยเชื่อมโยงเนื้อหาให้เข้าใจง่าย และออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้บริหาร

Icon

หลักสูตรนี้ เน้น Networking หรือไม่ ?

DLB เป็นหลักสูตร 7 สัปดาห์ ที่เนื้อหาเรียนเข้มข้น อาจจะไม่ได้เน้นในพาร์ทของ Networking Party มากนัก

อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ Community DLB ผ่านกิจกรรมเวิร์กชอปในคลาส ทริปต่างจังหวัด (Design Sprint Trip) และกิจกรรมทานข้าวเย็นร่วมกันระหว่างโปรแกรม

Icon

หากเกิดเหตุสุดวิสัย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ในบางสัปดาห์ สามารถทำอย่างไรได้บ้าง ?

มี VDO Record สามารถเข้าเรียนย้อนหลัง หรือทบทวนได้ตลอด โดย VDO จะมีอายุ 1 ปี

Class Room 1 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 2 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 3 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 4 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 6 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 7 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 8 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 10 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 9 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 11 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 12 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]Class Room 5 | Digital Leadership Bootcamp [DLB]

ภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

ในหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

ขั้นตอนการสมัครเรียน

Seat Reservation

สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ (คลิก) หรือติดต่อกับทีมงานโดยตรง (คุณเฟรชชี่ 099-452-5551)

Selection Interview

ทีมงาน Course Assistants โทรสัมภาษณ์พูดคุยคัดเลือกเข้าหลักสูตร เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สมัครเรียนจะได้รับความรู้ที่ตรงกับความคาดหวังและ ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Seat Confirmation

ได้รับการยืนยันเข้าร่วมหลักสูตรจากทีมงานชำระเงินค่าธรรมเนียมหลักสูตร เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

Image

1

Image

2

Image

3

รายละเอียดหลักสูตร Digital Leadership Bootcamp

Image

รูปแบบการเรียนแบบ Onsite

Image

เรียนทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ 28 มิถุนายน - 16 สิงหาคม 2567

เวลา 9:30 - 17:30 น.

Image

Executive ทริป Design Sprint ต่างจังหวัด*

Image

หมายเหตุ: จัดวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2567

หากยังไม่มั่นใจ ว่าหลักสูตรนี้เหมาะกับคุณหรือไม่ ? เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด

ปรึกษา Course Assistant
สำรองที่นั่ง ก่อนเต็ม
Image

เรียนจบได้แผนกลยุทธ์พร้อมกลับไปลงมือทำได้ทันที

เรียนสดในห้องเรียนผ่านการลงมือทำจริง

เราเคยอัปสกิล ทั้งบริษัทที่เป็น Tech Company และ Non-tech Company ก็สามารถประยุตก์ใช้ได้

จะเป็น Tech หรือ Non-tech Company ก็สามารถเรียนได้

ImageImage

ว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่

ทุกหลักสูตรไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน

หากยังไม่มั่นใจ...

Image

ปรึกษากับ Course Assistants ได้โดยตรง ฟรี!

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจและได้รับประโยชน์สูงสุด โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

คุณเฟรชชี่

Course Assistants-1

099-452-5551

Course Assistants-2

คุณแคน

087-517-5716

หรือติดต่อ

Email: hello@skooldio.com

หรืออยากให้เราติดต่อคุณกลับเวลาไหน

นัดหมายเวลาล่วงหน้า

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา