สอบถามเพิ่มเติม

เรียนวันที่ 11-12 มีนาคม 2566

หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ
ที่ต้องการทำ Digital Transformation
ลงมือทำจริง นำไปใช้ได้ทันที

Download Syllabus
ลงทะเบียนเรียน

ลงทะเบียนแสดงความสนใจสำหรับการเปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

Digital Leadership Essentials

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่

คุณบอล 065-651-7974

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

Download Syllabus

รู้จัก DLE จากผู้เรียนรุ่น 1

สร้างทักษะผู้นำยุคดิจิทัลที่ครบเครื่องใน 2 วัน

เปลี่ยนคุณเป็นผู้นำองค์กรยุคดิจิทัล

เรียนรู้ผ่าน 4 แกนหลัก

Rethink Your Business with Technology

• Software is Eating the World

เมื่อธุรกิจซอฟต์แวร์คือ “ทางรอด” ของการทำธุรกิจในปัจจุบัน

• The Rise of Platforms

ธุรกิจจำนวนมากสร้าง Platform เพื่อใช้ประโยชน์จาก Network Effect ในการสร้างรายได้และขยายธุรกิจให้เติบโตแบบก้าวกระโดด

• Beyond Traditional Business strategy

จากกลยุทธ์แบบดั้งเดิมที่เน้นผลิตสินค้าถูกและดี สู่กลยุทธ์การสร้าง Ecosystem ที่เชื่อมโยง ธุรกิจที่สร้างคุณค่าหลากหลายให้กับลูกค้า

ครบทุกหัวข้อสำคัญ
สำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลา

เรียนแบบกระชับทั้งทฤษฎีและ Case Study พร้อมให้คุณพาองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ฝึกคิดและลงมือทำ
อย่างใกล้ชิดกับผู้สอน

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนด้วยการลงมือทำโจทย์จริง โดยมีทีมผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่น ๆ

เนื้อหาสุดคราฟต์
จากผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแชร์ความรู้ ด้าน Digital Transformation ด้วยประสบการณ์จาก Silicon Valley โดย ดร. ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน

Redesign Your Customer Experience

• The Value Stick

แนวคิดเรื่องการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าเพื่อเพิ่มผลกำไรของบริษัท

• Design Thinking

กระบวนการคิดเชิงออกแบบที่ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลักตั้งแต่ การทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งการตั้งกรอบปัญหาที่ถูกต้อง การระดมสมอง ไปจนถึงการสร้างตัวต้นแบบเพื่อทดสอบไอเดีย รวมทั้งเข้าใจกับดักที่ทำให้ การนำ Design Thinking ไปขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กรล้มเหลว

• Customer Journeys

เข้าใจพฤติกรรมลูกค้าผ่าน Customer Journeys และนำไปสู่การสร้างคุณค่า ทางธุรกิจใหม่ ๆ

• Metrics

แนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อวัดผลและช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงแนวทางขับเคลื่อน การตัดสินใจในองค์กรด้วยข้อมูล

• Insights

ชนะคู่แข่งด้วยความเข้าใจลูกค้าในเชิงลึก ผ่านการทำ Predictive Analytics เพื่อทำนายสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น Churn Prediction, Customer Lifetime Value, Customer Segmentation, Lead Scoring, Fraud Detection, Demand Forecasting, Predictive Maintenance ฯลฯ

• Data Products

สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ส่งมอบคุณค่าใหม่ ๆ (Automation, Personalization, Intelligence) ให้กับลูกค้าจากข้อมูลที่มี

• Data Strategy

ออกแบบกลยุทธ์ของธุรกิจโดยใช้ข้อมูลเป็นอาวุธหลักในการแข่งขัน

Revolutionize Your Business with Data

• Context, Not Control

สร้างบริบทให้ทีมเข้าใจถึงเป้าหมายขององค์กรตรงกัน และให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่

• Psychological Safety

ปลดปล่อยศักยภาพของทีมงานด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนไม่กลัวที่จะออกความเห็น และรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของทีม

• Agile

ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าได้รวดเร็ว และตรงตามความต้องการด้วยวิธีการทำงานที่พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอน

• Evolve Your Culture

สร้างความได้เปรียบอย่างยั่งยืนด้วยวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม เรียนรู้จากวัฒนธรรมของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ

Reset Your Organization for Innovation

สร้างทักษะผู้นำยุคดิจิทัลที่ครบเครื่อง

ด้วย 4 แกนหลัก

Rethink Your Business with Technology

เพราะเทคโนโลยีคือ “ทางรอด” ของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เรียนรู้ทักษะการใช้ประโยชน์จาก Platform เพื่อสร้างปรากฎการณ์การเชื่อมต่อกันระหว่างคนในเครือข่าย เพิ่มรายได้และขยายธุรกิจให้ก้าวกระโดด

ครบทุกหัวข้อสำคัญ
สำหรับผู้บริหารที่ไม่มีเวลา

เรียนแบบกระชับทั้งทฤษฎีและ Case Study พร้อมให้คุณพาองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ฝึกคิดและลงมือทำ
อย่างใกล้ชิดกับผู้สอน

ประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียนด้วยการลงมือทำโจทย์จริง โดยมีทีมผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งแชร์ประสบการณ์แก่ผู้ร่วมเรียนท่านอื่น ๆ

เนื้อหาสุดคราฟต์
จากผู้มีประสบการณ์

เนื้อหาเข้มข้น พร้อมแชร์ความรู้ ด้าน Digital Transformation ด้วยประสบการณ์จาก Silicon Valley โดย ดร. ต้า วิโรจน์ จิรพัฒนกุล

Redesign Your Customer Experience

การเข้าใจลูกค้า “อย่างลึกซึ้ง” นำไปสู่การสร้างคุณค่าที่เพิ่มผลกำไร เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อเจาะลึกหา Insight ลูกค้าจริง ๆ ไปจนถึงการสร้างตัวต้นแบบเพื่อทดสอบ

ไอเดีย ครบ จบ พร้อมออก Product

Revolutionize
Your Business with Data

วางแผนขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ Data เป็นเครื่องวัดผลในการตัดสินใจและทำนายแนวโน้มในอนาคต ไปจนถึงการดึงประโยชน์จากข้อมูลมาสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ ๆ ที่ดียิ่งขึ้นReset Your Organization for Innovation

พลิกโฉมองค์กรของคนรุ่นใหม่ที่ให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพของคนในทีมที่พร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าอย่างรวดเร็วที่สุด

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน

• Digital Platform

• Network Effect

• Ecosystem Business Model

• Design Thinking

• Customer Journeys

• Customer Centricity

• Predictive Analytics

• Demand Forecasting

• Lead Scoring

• Fraud Detection

• Agile

• New Ways of Working

• Global Case-study

Become
a Digital Leader
in 2 Days

เรียนรู้ครบทุกหัวข้อสำคัญด้าน Data Strategy, Digital Business Strategy, Customer Centricity, Predictive Analytics, Technology,
Design Thinking, Culture Transformation และ New Ways of Working


พร้อมลงมือทำ ถาม-ตอบ ทุกข้อสงสัยในการพัฒนาองค์กรสู่ยุคดิจิทัล
เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในองค์กรได้ทันที


รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ เพื่อให้เหล่าผู้บริหารมาร่วมพูดคุย

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และสร้าง Networking อย่างเป็นกันเอง

Meet The Program Curator

Virot "Ta" Chiraphadhanakul, Phd

• Co-Founder & Managing Director, Skooldio

• Ex-Data Scientist – Facebook, HQ, Silicon Valley

• Google Developer Expert, Machine Learning

"ทุกวันนี้ การปรับองค์กรให้เข้าสู่ยุคดิจิทัลเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกอุตสาหกรรม ผมได้ออกแบบหลักสูตร Digital Leadership Essentials จากประสบการณ์การอบรมด้าน Digital Transformation ให้องค์กรชั้นนำกว่า 500 องค์กร เป็นหลักสูตรสำหรับผู้บริหาร และผู้นำทีมนวัตกรรม ที่มีเวลาจำกัด ต้องการเรียนอย่างเข้มข้น เห็นภาพที่ชัดเจนจากการศึกษาผ่าน Case Studies และเมื่อกลับไปทำงานที่องค์กรตัวเอง ก็สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้เลย รวมถึงเมื่อเจอปัญหาต้องตัดสินใจ ก็สามารถนำประสบการณ์ที่ได้จาก DLE ไปแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทันที"

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร
แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

คณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารองค์กร

หัวหน้าทีม

นวัตกรรม

เจ้าของกิจการและ

ผู้ประกอบการ

ที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์
และแนวทางการเติบโตขององค์กรเพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจและการบริหารทีมในยุค

ดิจิทัลเพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการที่กำลังรับผิดชอบ

ให้ประสบความสำเร็จ

ที่ต้องการพลิกโฉมธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มีอยู่ให้ตอบสนองลูกค้า

มากยิ่งขึ้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน
Image

ผู้บริหารและผู้อำนวยการ

หน่วยงานภาครัฐ

ที่ต้องการเรียนรู้การทำธุรกิจ

ในยุคดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแล

และขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรด้วยการทำ Digital Transformation แบบครบวงจร
แต่ไม่มีเวลาเข้าร่วมเรียนหลักสูตรระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณ คือ

คณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารองค์กร

หัวหน้าทีม

นวัตกรรม

เจ้าของกิจการและผู้ประกอบการ

ที่มีบทบาทในการวางกลยุทธ์
และแนวทางการเติบโตขององค์กร

เพื่อเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

ที่ต้องการเรียนรู้แนวทางการทำธุรกิจ

และการบริหารทีมในยุคดิจิทัล

เพื่อนำไปขับเคลื่อนโครงการที่กำลังรับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จ

ที่ต้องการพลิกโฉมธุรกิจให้เติบโต

อย่างก้าวกระโดด หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ที่มีอยู่ให้ตอบสนองลูกค้ามากยิ่งขึ้น

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับ

ลงทะเบียนความสนใจ
ลงทะเบียนเรียน

Program Calendar

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 9:30 – 18:00 น.

และวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 เวลา 9:30 – 17:00 น.

วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2566

สถานที่ TBA

สถานที่อาจมีเปลี่ยนแปลง**

Certificate

อัปโปรไฟล์ด้วย Certificate ด้าน Performance Marketing

โดยตรงสำหรับผู้ที่เรียนจบหลักสูตร และทำ Group Project สำเร็จ

Pricing

32,000

Early Bird

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

Early Bird

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

Until xx xxx

ราคาพิเศษเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

59,500

Pack 2

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

฿

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

36,000

฿

Regular

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

28,000

฿

ต่อท่าน

30,000

Pack 2

สมัคร 5 ท่านขึ้นไป

ต่อคน

ลงทะเบียนความสนใจ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

ลงทะเบียนเรียน

฿

ลงทะเบียนเรียน

฿

32,000

ราคาพิเศษ

จำกัดเพียง 10 ที่เท่านั้น !

Image

สามารถผ่อน 0%

นานสูงสุด 10 เดือน

รูปแบบการเรียนแบบ On-Site

ระยะเวลา 2 วัน

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2023 9:30 – 18:00 น.

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2023 9:30 – 17:00 น.

สถานที่ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

รายละเอียดหลักสูตร รุ่นที่ 2

หมายเหตุ: หลังจากกรอกข้อมูล ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ


Download Syllabus

Digital Leadership Essentials

ลงทะเบียนเรียน
สอบถามเพิ่มเติม
Download Syllabus

ภาพบรรยากาศระหว่างเรียน

63,000

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

฿

Early Bird

ราคาต่อท่าน

สามารถผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

59,500

Pack 2

฿

สมัครตอนนี้เพื่อรับราคาที่คุ้มค่าที่สุด

ลงทะเบียนความสนใจ

หากคุณยังไม่มั่นใจว่า

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อให้คุณมั่นใจ

และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเข้าร่วม Workshop กับทาง Skooldio โดยไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ

หรือ

โทร คุณเฟรชชี่ 099-452-5551

คุณบอล 065-651-7974

Digital Leadership Essentials Workshop

เหมาะกับคุณหรือไม่?

ลงทะเบียนความสนใจ
สอบถามเพิ่มเติม

© Skooldio 2023

ติดต่อเรา