ก้าวสู่การเป็น Go Developer อย่างมืออาชีพ

อัดแน่นด้วยเนื้อหาจาก 3 คอร์ส และ 1 โปรเจกต์

เริ่มตั้งแต่ ปูพื้นฐานจากการเริ่มต้นการเขียน Go

ไปจนถึงระดับ Advanced ทำงานจริงได้

ซื้อคอร์สผ่านเว็บไซต์

กับคอร์ส The Ultimate Go Series 3 + 1

ขอใบเสนอราคา

วีดีโอแนะนำ The Ultimate Go Series

พัฒนาสู่การเป็น Golang Developer อย่างเต็มตัว เริ่มปูพื้นฐานจากคนที่ไม่เคยเขียน Golang มาก่อน จนถึงขั้น Advanced ตบท้ายด้วยการฝึกประยุกต์ใช้จริงผ่าน Guided Project สร้าง Microservices ด้วยภาษา Go

 • เรียนรู้พื้นฐานภาษา Go และเรื่อง Advanced อย่างการทำ Concurrency ด้วย Goroutines และ Channels
 • เรียนรู้วิธีการสร้าง API Service ด้วย Gin Framework และการเชื่อมต่อกับ Database และการใช้ SQL ด้วย Gorm Library โดยทำโปรเจกต์เชื่อมต่อกับ Web ที่เขียนด้วย Go Web Assembly
 • ฝึกการทำ Authentication ของ API Service โดยใช้ JWT และ Middleware
 • เข้าใจการทำ Load Testing และ Engineering Practices อื่นๆ เช่นการทำ Environment Configuration, Graceful Shutdown, Liveness & Readiness Probe, Rate Limiting, Load Testing และ Error Logging
 • เรียนรู้การ Deploy Go Application ด้วย Docker เข้าใจวิธีการเขียน Dockerfile และการใช้งาน Docker เบื้องต้น
 • เข้าใจหลักการของ Go Architecture และ Design Patterns และสามารถนำมาปรับใช้กับ Go ได้
 • ฝึกการใช้ Go จากทำ 3 คอร์สผ่านการทำ Guided Project สร้าง Microservices ในภาษา Go

สิ่งที่คุณจะได้เรียนใน The Ultimate Go Series

Go Fundamentals & Concurrency

API Service & Database with Go

Automated Testing with Go

Go Architecture and Design Patterns

Deploying Go App with Docker

Authentication & Middleware

 • Developer, CJ Express Group
 • อดีต Developer, Thoughtworks
 • อดีต Technical Lead, KTB
 • อดีต Software Engineer, KBTG
 • อดีต Golang Developer, Dtac

ประวัติการทำงาน

 • Senior Go Developer
 • ประสบการณ์การเขียนภาษา Go มากกว่า 7 ปี
 • Thai Contributor, tour.golang.org

ประสบการณ์เกี่ยวกับภาษา Go

คุณยอด พลัฏฐ์ อัญชลีชไมกร

เรียนกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริง

ซีรีส์สุดคุ้ม

3 คอร์ส และ 1 โปรเจกต์

เริ่มต้นจาก 0 สู่การเป็น Go Developer มืออาชีพ

คอร์ส Go: The Fundamentals

คอร์ส Developing Robust API Services with Go

คอร์ส Effective Go: Architecture & Design Patterns

โปรเจกต์ Building Microservices with Go

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของภาษา Go

สร้าง API Service แบบใช้ในชีวิตจริงด้วยภาษา Go

เรียนรู้การสร้าง Microservices ด้วยภาษา Go

เรียนรู้การเขียนภาษา Go แบบมืออาชีพ

เนื้อหาคอร์ส

Go: The Fundamentals

เรียนรู้พื้นฐานสำคัญของภาษา Go

 • Variables
 • Constants
 • Functions
 • Conditions
 • Loops

Go Syntax

 • Welcome to the Course
 • What is Go?
 • Get Started
 • Go Hello

Go Programming Language

 • Testing Concept

Go Test

Go Error

 • Error
 • Error Handling
 • Interface
 • Empty Interface

Go Interface

 • Basic Types
 • Pointer
 • Zero Value
 • Array and Slice
 • Variadic Function
 • Map
 • Struct
 • Method
 • Pointer Receiver

Go Types

 • Package

Go Package

 • Go API

Go Mini Project

Go Advanced Concepts

 • First Class Function
 • Higher-Order Function
 • Closure Function
 • Type Assertions
 • Switch and Switch Type
 • Defer
 • Goroutine
 • Graceful Shutdown and Waitgroup
 • Race Condition
 • Channel
 • For Range
 • Select Statement

เนื้อหาคอร์ส

Developing Robust API Services with Go

สร้าง API Service แบบใช้ในชีวิตจริง ด้วยภาษา Go

 • net/http
 • path parameters
 • Gin-Gonic
 • Simple DB Handler
 • gorm.io
 • gorm model

Init Project

 • Welcome to the Course
 • What is API ?

Introduction

 • Init TODO package
 • TODO Handler
 • Create TODO task

TODO API

Integration with Frontend

 • WASM Preview Project
 • CORS
 • TODO List
 • Delete TODO
 • DB Connection as ENV
 • Dockerfile for deployment
 • Logging

Deployment

 • Model Validation
 • JWT Authorization
 • Middleware
 • Moving Auth to Middleware
 • Configuration
 • Graceful Shutdown
 • ldflags
 • Liveness Probe & Readiness Probe
 • Rate Limit

Non Functional Requirements

Summary

 • Summary

เนื้อหาคอร์ส

Effective Go: Architecture & Design Patterns

เรียนรู้การเขียนภาษา Go แบบมืออาชีพด้วยการวาง Architecture และ Design Patterns

 • Summary
 • Avoid Useless Naming
 • Testing the Handler
 • How to define SPI
 • Implement SPI Adapter
 • How to define API
 • Implement API Adapter
 • Which side to define the interface?
 • Remove external module from domain

The Domain Layer

 • What is Hexagonal Architecture?
 • Isolating Domain Layer

Summary

Hexagonal Architecture

 • From Gin to Fiber
 • Easy to Test
 • Easy to Change
 • Easy to Read

Changing the Framework

 • From MariaDB to MongoDB

Purpose of Clean Architecture

Changing the Database

 • Layers & Package
 • Demo

Clean Architecture

Upgrading router

 • Standard Go Project?
 • Make it work & Find your style
 • Demo

How to Structure Go project

Easy to Test

ได้ทำโปรเจกต์จริง ผ่านการทำ

Guided Project

Building Microservices with Go

นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดจากทั้ง 3 คอร์สในซีรีส์นี้มาสร้างโปรเจกต์ Microservices เพื่อเรียนรู้วิธีการการทำ Microservices เบื้องต้นโดยใช้ภาษา Go และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้จริงได้

กับ Promotion พิเศษช่วงเปิดตัว
รีบสมัครก่อนหมดสิทธิ์!

สมัครเรียนเลย

รับส่วนลดสูงถึง 50%
สำหรับวันนี้วันสุดท้าย!

Days
Hours
Minutes
Seconds

Go: The Fundamentals

ราคาปกติ 1,490 บาท

ราคาปกติ 2,990 บาท

Developing Robust API Services with Go

Effective Go:
Architecture & Design Patterns

Guided Project:
Building Microservice with Go

The Ultimate Go Series 3 + 1

6,990 บาท

จากราคารวมปกติ 8,460 บาท

The Ultimate Go Series 3 + 1

ซีรีส์สุดค้ม เต็มอิ่มกับเนื้อหา 3 คอร์ส และ 1 โปรเจกต์

โดยใช้โค้ดส่วนลดพิเศษ GO5050
(สามารถใช้โค้ดนี้ได้ถึงวันที่ 30 พ.ย. นี้เท่านั้น!)


สำหรับลูกค้าองค์กรสามารถซื้อได้ในราคา 5,990 บาท
โดยใช้โค้ดส่วนลด GOCORP

ราคาปกติ 2,990 บาท

ราคาปกติ 990 บาท

ซื้อคอร์สผ่านเว็บไซต์
ขอใบเสนอราคา

© Skooldio 2023

ติดตามเรา